CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
Love & Respect - prevencija nasilja u vezama mladih II

Love & Respect - prevencija nasilja u vezama mladih II

Cilj projekta "Love & Respect"je izgraditi partnerstvo na europskoj razini za prevenciju nasilja u vezama mladih. Osim toga ćemo doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama na nacionalnoj i europskoj razini; razviti inovativne alate za prevenciju nasilja u vezama, stvoriti platforme za  razmjenu iskustava i dobrih praksi te raditi na povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima.

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI PLENT