CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
Lokalne priče: put prema ljudskim pravima

Lokalne priče: put prema ljudskim pravima

Projekt "Lokalne priče: put prema ljudskim pravima" ("Local stories: portal to access to human rights") je usmjeren na jačanje, razvoj i umrežavanje organizacija civilnog društva i neformalnih inicijativa koje se bave zaštitom ljudskih prava i ranjivih skupina na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI PLENT