Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

#ToNijeLjubav

#ToNijeLjubav

Projektom #ToNijeLjubav doprinosimo učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima, te stvaranju nulte tolerancije na nasilje. U projektu smo se posebno usmjerile na suzbijanje nasilja u partnerskim vezama među mladima koje se sve češće događa na Internetu i na društvenim mrežama.

Projekt će trajati 12 mjeseci i provodi ga CESI u partnerstvu sa 5 srednjih škola iz Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske i Zagrebačka županije. Osim toga provodit će se na području Grada Zagreba i  Krapinsko-zagorske županije u kojoj CESI već 10 godina vodi SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja te surađuje sa  školama na temi prevenciju nasilja u partnerskim vezama mladih.

Aktivnosti uključuju vršnjačke edukacije, angažman mladih na informiranju, edukaciji i pružanju podrške vršnjacima/kinjama,  izgradnje kapaciteta stručnjaka i stručnjakinja, psihosocijalnu pomoći, unaprjeđenja suradnje s institucijama i lokalnim vlastima te ojačavanja uloge vršnjaka u pružanju pomoći mladima.

CESI i partnerske škole će organizirati i provesti 5 vršnjačkih edukacija u 5 županija te će osposobiti 60 vršnjačkih edukatora/ica koji/e će nakon edukacije  u različitim školama provoditi radionice sa svojim vršnjacima. Na radionicama će sudjelovati oko 500 učenika/ca. U srednjim školama uključenima u projekt vršnjački edukatori/ice će u suradnji s nastavnicama osmisliti i provesti različite aktivnost koje uključuju snimanje podcasta, videa s porukama protiv nasilja, pripremu i podjelu informativnim materijala, vršnjačka podrška mladima u štetnim vezama. Bit će organizirana predavanja za roditelje. U pripremi aktivnosti će sudjelovati 50 mladih, te će više od 600 dobiti informacije, savjete i pomoć. Kako bi unaprijedili kapacitete nastavnika/ca provesti ćemo seminare u 5 županija te ćemo im predstaviti priručnik i druge edukacijske alate za preventivni rad s mladima te će  biti pomoć u rješavanju slučajeva nasilja koje se događa u offline i online prostoru. U edukacije će biti uključeno oko 80 nastavnika/ca. Pružati ćemo savjetovanje i pomoć posebno osjetljivim skupinama, te provesti online kampanju na društvenim mrežama.

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Related Posts