Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Povijest

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je ženska, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena – 8.ožujka 1997.g. – kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.

CESI su osnovale aktivistice i članice ženskih i mirovnih inicijativa koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama koje su preživjele traume rata. Uži tim ima 10 članica, a velik broj suradnica i volonter-ki/a svojim radom doprinosi razvoju i ostvarenju naših ciljeva.

Provodile smo razne aktivnosti na području cijele Hrvatske, a posebno smo bile aktivne u geografski zanemarenim područjima pogođenim ratom i u lokalnim zajednicama. Na području zapadne Slavonije radile smo na projektu “Žene ženama” u okviru kojeg smo organizirale različite aktivnosti za žene, te potakle osnivanje Centra za mlade u Pakracu. Iskustva stečena ovim programima bila su osnova za daljnje unapređenje i provođenje sadržaja namijenjenih ženama i mladima.

U 1997. počele smo s novim projektima u Okučanima i Vojniću, a svrha im je bila pružanje podrške ženama u lokalnim zajednicama, te ekonomsko osnaživanje kroz razne tečajeve i edukacije koje će povećati šanse polaznica za zapošljavanjem (tečaj strojopisa i osnova rada na računalu (Word, Excel, tečaj engleskog jezika), koje je završilo preko 300 polaznica. Na poticaj mladih održale smo predavanja na teme ovisnosti i kontracepcije, radionice te predavanja za žene o planiranju obitelji, ženskom zdravlju, stresu, prehrani, hormonima.

Neke od žena u Vojniću su već ranije izrazile potrebu za samoorganiziranjem i osnivanjem ženske grupe, pa smo za zainteresirane organizirale radionice na temu komunikacijskih vještina, te organizacijskog razvoja i vođenja. Radionice su očito bile korisne, jer su žene uskoro osnovale i registrirale svoju žensku grupu.

Projekt za žene i mlade iz romske zajednice odvijao se u naselju Kozari bok u Zagrebu i obuhvaćao je programe opismenjivanja, tečaj osnova rada na računalu, kao i predavanja na teme: žensko zdravlje, higijena i socijalna prava. CESI je radio sa grupom žena Romkinja kako bi ih osnažili i identificirali moguće voditeljice i aktivistice koje bi dalje radile na poboljšanju položaja Romkinja u društvu. U početku 1999., CESI je pomogao (kroz tehničku pomoć i pomoć u stvaranju projekata) u osnivanju prve ženske romske grupe u Hrvatskoj “Bolja Budućnost” (koja pomaže Romkinjama u ostvarivanju njihovih pravnih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, političkih i ekonomskih prava u Republici Hrvatskoj.

Velik broj predavanja na temu ženskog zdravlja održano je za više od 4000 žena u cijeloj Hrvatskoj.

Članice CESI su sudjelovale u stvaranju i osnaživanju brojnih lokalnih multi-etničkih ženskih grupa u ratu pogođenim i ekonomski najugroženijim područjima u Hrvatskoj. Problemi žena su mnogobrojni od nezaposlenosti, povećanja nasilja u obitelji do multietničkih nesuglasica.

Edukacijskim projektom namijenjenim civilnim inicijativama i udrugama obuhvaćene su ženske grupe u Pakracu, Rijeci, Zagrebu, Kninu, Karlovcu, Vojniću, Vukovaru, Gvozdu, Sisku, Vinkovcima, Dvoru, Petrinji i Benkovcu. Za njih su organizirane radionice na temu komunikacijskih vještina, razrješavanje konflikata, trening iz javnog zagovaranja, organizacijskog razvoja, strateškog planiranja, prikupljanja sredstava, financijskog upravljanja, vještine vođenja, rad u timu, te konzultacije i supervizija.

Organizirale smo i nekoliko konferencija: u suradnji s Udruženjem Romkinja Hrvatske “BOLJA BUDUĆNOST” i Institutom otvoreno društvo Hrvatska u Zagrebu od 16. -19. lipnja 2000. međunarodnu konferenciju pod nazivom “Prava i status Romkinja u zemljama u tranziciji”, konferenciju “Što nam govore naša dosadašnja iskustva?” u Topuskom od 6. – 8. lipnja 2003., te “Provođenje rodno osviještene politike na lokalnoj razini” u Puli, od 22. do 24. travnja 2005.

Ostvareni su različiti oblici suradnje s lokalnim vlastima na područjima na kojima smo radile uz osiguran prostor za aktivnosti nas i lokalnih udruga, organizaciju i sudjelovanje na tribinama i radionicama.

Psihosocijalna podrška za djevojke kroz individualno i grupno savjetovanje organizirana je u domovima za djecu.

U ožujku 1999. god. izdale smo naše prvo izdanje – edukativno-informativni priručnik o nasilju nad ženama i djecom “Za nasilje nema opravdanja”. Sponzoriran od UNIFEM-a priručnik je besplatno distribuiran širom Hrvatske. Nakon ovoga uslijedila su druga izdanja o kojima se može informirati na ovoj stranici pod Izdavaštvo.

CESI TRIBUNELA je bilten udruge i do sad je izašlo 10 brojeva u nakladi od po 500 primjeraka. U njemu smo informirale o našim aktivnostima, ali i aktivnostima drugih ženskih grupa, te ukazivali na važne probleme žena u našem društvu (neke od tema: Žene i nove tehnologije, Pravo na različitost, Socijalna prava i žene, Žene i mediji, Ekonomski status žena).

U provođenju programa – treninga za trenere o rodnim pitanjima i seksualnosti ostvarile smo suradnju s velikim brojem srednjih škola u Hrvatskoj, s institucijama na državnom (Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstva, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Institut za društvena istraživanja, Policijska akademija) te na lokalnom nivou (Povjerenstva za ravnopravnost spolova na županijskoj i gradskoj razini, Grad Zagreb, Grad Velika Gorica…).

Obrazujemo srednjoškolske profesore i profesorice za provođenje programa Senzibilizacija za pitanja roda i spola kao i mlade edukatore/ice, a ova edukacija se nalazi i u “Katalogu stručnih skupova Zavoda za školstvo RH”, II dio, za 2004. godinu, pod rednim brojem 303.

Savjetovalište za mlade usmjereno je na seksualnost, reproduktivno zdravlje te na prepoznavanje nasilja i za sada se odvija internetskom stranicom SEZAM – seksualna edukacija za mlade, putem koje nam dnevno stižu pitanja na koja odgovaraju stručnjakinje, a samo tijekom 2005. imali smo 100 000 posjeta i od toga 350 savjetovanja.

Do sada smo u sklopu edukacija održale velik broj predavanja, seminara i konferencija za predstavnike/ice različitih institucija, nevladinih organizacija, osoba iz političkog i privatnog sektora, kao i veliki broj tribina i okruglih stolova za javnost. Ujedno smo uz aktivnosti radile i na razvoju same organizacije, njene strukture, edukaciji i usavršavanju zaposlenih i članica, opremanju knjižnice. Više o svim aktivnostima i tome čime se sada bavimo možete pročitati upravo na našim Internet stranicama.