MIA – Mlade i aktivne

Brošura MIA - Mlade i Aktivne namijenjena je mladim ženama, a pokriva teme: feminizam, ženska ljudska prava i politička participacija žena. U sklopu poglavlja koje se bavi političkom participacijom mladih žena…
Pozicijski dokument

Pozicijski dokument

Tijekom dvije godine provedbe projekta, nastavnici/e i učenici/e u dobi od 12-18 godina iz zemalja sudionica promatrali su i analizirali rodne stereotipe i uloge u glazbi, uključujući mitove o romantičnoj…
Bajke su za sve

Bajke su za sve

Publikacija Bajke su za sve donosi nove, drugačije bajke, oslobođene rodnih stereotipa, koje su napisali mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Deset odabranih bajki poslužilo je kao…