Europske mogućnosti za ruralne žene

Filmovi o ženskim poduzetničkim inicijativama u produkciji K-Zone, nastali su u okviru projekta "Europske mogućnosti za ruralne žene". Projekt "Europske mogućnosti za ruralne žene" provode CESI, K-zona, Radio Kaj i Udruga…