Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Zaštita dostupnosti pobačaja u Europi

Zaštita dostupnosti pobačaja u Europi

Poziv na akciju

Kao lokalne i internacionalne organizacije za ženska prava, ljudska prava te seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, a koje djeluju u Europi, izražavamo svoju duboku solidarnost s milijunima ljudi u SAD-u kojima je ovom odlukom oduzeto pravo na osnovnu zaštitu reproduktivnog zdravlja i sa svima onima koji su nastojali zaštititi i podržati ovo pravo.

Donositelji odluka brojnih europskih zemalja izrazili su svoju duboku uznemirenost i zabrinutost kao reakciju na ovu presudu.  Pozdravljamo njihove izraze solidarnosti sa svima onima kojima je potrebna zaštita reproduktivnog zdravlja u SAD-u i pozdravljamo njihovu predanost obrani reproduktivnih prava. Pozivamo ih da poduzmu konkretne korake kako bi ovu zabrinutost pretočili u akciju koja je osmišljena da unaprijedi i zaštiti pristup pobačaju u njihovim vlastitim zemljama.

Pozivamo europske donositelje odluka i zakonodavna tijela da potaknu napore i predvode nove inicijative za ukidanje prepreka u pristupu pobačaju.

Pozivamo na reformu zakona i politika u skladu sa Smjernicama SZO-a kako bi se: 

  • Potpuno dekriminalizirao pobačaj i pružanje informacija o pobačaju utemeljenih na dokazima. 
  • Ukinula obvezna razdoblja čekanja i prisilni zahtjevi za savjetovanjem prije pobačaja.
  • Revidirala restriktivna vremenska ograničenja za pristup pobačaju i ukinuli štetni zahtjevi za autorizaciju treće strane. 
  • Izmijenili propisi o tome tko može obavljati pobačaje i gdje se može pružiti medicinska usluga pobačaja i pripadajuća skrb, a kako bi se osiguralo pružanje skrbi u skladu s najboljom kliničkom praksom i smjernicama SZO. 
  • Uklonile regulatorne prepreke u odnosu na pobačaj lijekovima, kao i legalizirala telemedicina i samoprimjena lijekova u skladu sa smjernicama SZO-a.
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Related Posts