Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije započeo je s radom u listopadu 2012., a u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije.

Linija 049/639-281 otvorena je utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati.Ponedjeljkom, srijedom i petkom primamo pozive na broj mobitela 091/639-2810 u vremenu od 9 do 15 sati,a svakodnevno nas možete kontaktirati putem e-mailasos@cesi.hrPozivi na SOS telefon, kao i on-line savjeti u potpunosti su anonimni!

Opći cilj:

Utjecati na smanjenje rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Specifični ciljevi:

 1. Osigurati direktnu psihološku i pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja
 2. Senzibilizirati građane/ke za pitanja rodno uvjetovanog nasilja

Rezultati rada u 2014. god.:

 • Osiguran je redoviti rad SOS telefona na način da je usluga dostupna svakim radnim danom.
 • Volonterke su prošle kroz četiri dodatne edukacije i četiri supervizije.
 • Educirano je 12 novih volonterki za rad na SOS telefonu.
 • Održana je edukacija za 38 zdravstvenih djelatnika/ca o problematici nasilja.
 • Održan je trening o rodno uvjetovanom nasilju na području Krapinsko-zagorske županije, a prisustvovalo je 3 profesora/ica sa područja županije, odnosno SŠ Bedekovčina, SŠ Zlatar, te SŠ Pregrada sa sve zajedno 89 učenika.
 • Održan je jedan sastanak s relevantnim institucijama i organizacijama u svrhu monitoringa provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji na kojem su prisustvovale 32 osobe: članovi i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Centara za socijalnu skrb KZŽ, Obiteljskog centra, Opće bolnice Zabok, Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, Osnovnih škola sa područja županije, Srednjih škola, te predstavnici Krapinsko-zagorske županije i drugi.
 • Održano je 10 javnih tribina i akcija o problematici nasilja nad ženama kojima je sudjelovalo oko 820 osoba. Dodatno je putem djeljenja letaka informirano 3 000 osoba
 • Održane su 4 radionice za učenike/ce 6 srednjih škola KZŽ o nasilju u vezama mladih kojima je prisustvovalo oko 18 učenika/ca. Sudjelovali su: SŠ Oroslavje, SŠ Zabok, Gimnazija Zabok, ŠUDIGO Zabok, SŠ Zlatar i SŠ Bedekovčina, sa po 3 učenika/ca, nakon čega su učenici/ce SŠ Zabok i ŠUDIGO Zabok proveli/le  3 javne akcije: izrada i provedba anketnog upitnika, izrada povelje o nenasilju u vezama mladih, te akcija dijeljenja balona sa porukama o nenasilju. SŠ Bedekovčina organizirala je edukativne radionice za 100 učenika, a SŠ Zlatar za 34 učenika. Ukupno su u aktivnostima sudjelovala 241 učenika i učenica.
 • Pravnica je održala 2 javne tribine na kojima je prisustvovalo 55 zainteresiranih žena, te 2 radionice podrške za nezaposlene žene na kojima je sudjelovalo 30 žena.
 • Objavljeni internet oglasi te novinski oglasi u tjednim novinama.
 • U okviru projekta aktivno smo sudjelovale daljnjim realizacijama projekta savjetovališta i Sigurne kuće u Krapinsko – zagorske županije. U cilju daljnjeg usavršavanja  sudjelovale smo na brojnim okruglim stolovima, edukacijama i drugim događanjima. Između ostalog bile smo dva puta na dvodnevnoj edukaciji pod nazivom “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena” koja je sastavni dio projekta Ženske sobe, te u Američkoj ambasadi na radionici “Domestic and violence against women awareness program” te javnim tribinama kao što su “Žene i Biznis”, “Međusektorska suradnja”i drugo.
 • Volonterke i voditeljica SOS telefona sudjelovale su u 8 radio emisija o problematici nasilja nad ženama te je na taj način najmanje 5000 osoba dobilo informacije o toj problematici.

Rezultati rada u 2013. god.

 • Osiguran je redoviti rad SOS telefona.
 • Volonterke su prošle kroz tri dodatne edukacije i pet supervizijskih sastanaka.
 • Održana su dva sastanka s relevantnim institucijama i organizacijama u svrhu monitoringa provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i upoznavanja sa Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
 • Održane su lokalne akcije u 18 jedinica lokalne samouprave prilikom kojih je podijeljeno 3000 letaka.
 • Održana su 3 predavanja o nasilju nad ženama na kojima je sudjelovalo 40 osoba.
 • Održana su dva javna predstavljanja telefona kojima je prisustvovalo 300 osoba.
 • Održane su 2 radionice za učenike/ce srednjih škola na temu “Rod i spol” kojima je prisustvovalo 50 učenika/ca.
 • Održana je radionica za nastavnike/ce i stručne suradnike/ce osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije o trgovanju ženama i djevojkama pod nazivom “Dvije djevojčice” kojoj su prisustvovale 22 osobe.
 • Izrađeni i emitirani Internet oglasi objavljivani na dva web portala te novinski oglasi objavljeni u tjednim novinama koje pokrivaju područje Krapinsko-zagorske županije.
 • Voditeljica SOS telefona sudjelovala je su u 9 radio emisija i 5 televizijskih emisija o problematici nasilja nad ženama te je na taj način 5000 osoba dobilo informacije o toj problematici.
 • O problematici obiteljskog nasilja i radu SOS telefona objavljeno je 20 članaka u tiskanim i on-line medijima putem kojih je informirano 5000 osoba.

Rezultati rada u 2012. godini:

 1. Pokrenut je SOS telefon za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji na kojem dva puta tjedno po dva sata dežuraju educirane volonterke (ukupno njih 12).
 2. Održana su dva okrugla stola radi razmjene informacija vezano uz rad na prevenciji nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sudjelovalo je ukupno 58 osoba.
 3. Održane su tri javne akcije u tri grada/općine u Krapinsko-zagorskoj županiji te je tim putem gotovo 500 osoba informirano putem letka o SOS telefonu i problematici nasilja nad ženama. Letci su dijeljeni i u suradnji s Policijskom upravom KZŽ.
 4. Uspostavljena je suradnja s medijima na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupno su emitirane 3 televizijska priloga, 11 emisija i priloga na radijskim postajama te su objavljena 22 članka u online i tiskanim medijima.
 5. Izrađen je projekt Sigurne kuće koji sadrži opcije i relevantne informacije potrebne za osnivanje Sigurne kuće na području Krapinsko-zagorske županije.

Related Posts