Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Radnoteža – Usklađivanje privatnog i poslovnog života

Radnoteža – Usklađivanje privatnog i poslovnog života

U sklopu projekta Radnoteža i u suradnji s portalom Moj posao provodimo anketu s ciljem utvrđivanja stavova, potreba i poteškoća s kojima se susrećemo prilikom usklađivanja privatnih i radnih obaveza.

Pozivamo vas da ispunite ANKETU

Projektom Radnoteža želimo unaprijediti ravnotežu privatnog i poslovnog života za radnike_ce uz razvijanje poslovnih praksi u svrhu unaprjeđenja rodne ravnopravnosti. U narednom periodu fokusirati ćemo se na uvjetima rada i praksama poslodvaca te korištenju fleksibilnih radnih aranžmana i organiziranju radnog vremena u svrhu poboljšanja ravnoteže privatnih i osobnih obaveza, organizacijske kulture kompanija te jednakosti žena i muškaraca.

Ova tematika posebno je izražena kod žena i roditelja male djece, čemu idu u prilog i podaci EIGE-a prema kojima su za vrijeme pandemije mogućnost rada od kuće više koristile osobe s djecom, posebno samohrani roditelji. Fleksibilni način rada te usklađivanje privatnog i poslovnog života sada je definirano i Europskim stupom socijalnih prava te strategijom rodne ravnopravnosti. 

Related Posts