Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Projekt Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)

Projekt Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)

CESI su partnerice na projektu „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska)

Projekt se provodio od 1.2. 2021. do 30.06.2023. godine na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Specifični ciljevi su:

 • povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje
 • razviti, pilotirati, implementirati i evaluirati SNEP 2 – junior (program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih škola) te procijeniti njegov učinak
 • aktivno uključiti djecu u prevenciju seksualnog nasilja te senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom
 • osigurati specijalizirane, pristupačne i visoko kvalitetne usluge osobama koje su preživjele seksualno nasilje, s naglaskom na djecu od 16 do 18 godina te njihove roditelje.

U svrhu izgradnje kapaciteta dionika provedene su sljedeće aktivnosti:

 • Trening za partnerske organizacije i tim za razvoj SNEP 2 – Junior programa
 • Multidisciplinarni sastanak
 • Edukacija o seksualnom nasilju za stručnjake koji rade s djecom
 • (implementacija SNEP 2)
 • Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

Razvijen je, pilotiran, implementiran i procijenjen učinak SNEP 2 programa. Evaluacije pokazuju zadovoljstvo svih uključenih korisnika/ca sadržajem i metodologijom programa, a program se pokazao učinkovit. Pokazalo se da djeca bolje prepoznaju različite oblike seksualnog nasilja, i da je došlo do porasta znanja i empatije, a podržavanje mitova o osobama koje su doživjele seksualno nasilje se smanjilo. Ukupno je provedeno 387 radionica za 3029 učenika i učenica iz 34 osnovne škole s područja cijele RH. U školama je provedeno 48 predavanja na kojima je sudjelovalo 1476 roditelja. Provedene su sljedeće aktivnosti:

 • Provedba desk istraživanja o postojećim programima prevencije
 • seksualnog nasilja nad djecom
 • Fokus-grupe s učenicima/ama iz partnerskih škola
 • Online seminar partnerske organizacije Change Attitude, Švedska
 • Razvoj preventivnog programa
 • Implementacija pilot-radionica i radionica za roditelje
 • Recenzija i verifikacija preventivnog programa
 • Razvoj SNEP 2 – junior materijala
 • Implementacija preventivnog programa u osnovnim školama
 • Procjena učinka

Aktivno uključivanje djece u prevenciju seksualnog nasilja osigurano je kroz edukaciju vršnjačkih edukatora/ica, te mogućnost da osmisle i provedu aktivnosti osvještavanja svojih vršnjaka/inja. Kroz provođenje nacionalne kampanje i diseminaciju rezultata na nacionalnoj i EU razini informirana je i senzibilizirana šira javnost.

Osim toga, Ženska soba je osigurala specijaliziranu uslugu osobama koje su preživjele seksualno nasilje.

Related Posts