Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Priručnik “Roditelji na radnim mjestima: suzbijanje diskriminacije”

Priručnik “Roditelji na radnim mjestima: suzbijanje diskriminacije”

Usklađivanje posla i obitelji tema je mnogih rasprava. Brojne studije i informativne brošure bave se pitanjem strategija koje pojedinci ili tvrtke mogu koristiti kako bi se pronašla ravnoteža između zahtjeva svijeta rada i skrbi za djecu.
S druge strane, nedovoljno je istraženo pitanje diskriminacije roditelja na radnom mjestu kao odgovorna njihove obveze skrbi za vlastitu djecu i želju da to usklade s obvezama na radnom mjestu.

Osvještavanje o ovom važnom problemu bila je tema projekta „Parents@work: Mijenjajmo stav!“ („Parents@work: Changing Perceptions!“). Projekt je uključivao detaljne analize položaja roditelja na radnim mjestima, stručne sastanke, sastanke uzajamnog učenja s relevantnim dionicima i radionice, a u okviru projekta je razvijen i priručnik pod nazivom “Roditelji na radnom mjestu: suzbijanje diskriminacije”.

Priručnik mogu koristiti odgajatelji/ce, menadžeri/ce, ljudski potencijali i svi koji se žele baviti pitanjima položaja roditelja na tržištu rada i u proceima zapošljavanja, usklađivanja privatnog i profesionalnog života, postizanjem ravnopravnosti (posebno ravnopravnosti na radnom mjestu) i jednakih mogućnosti na tržištu rada.

Priručnik je osmišljen za rad s predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora te za rad s grupom do 25 ljudi radi bolje učinkovitosti i interaktivnog pristupa treninga, a može se koristiti za organiziranje edukativnih aktivnosti i radionica na temu zaposlenih roditelja s naglaskom na interaktivan pristup. Treninzi mogu uključivati sve ciljane skupine s kojima želite raditi na povećanju znanja i razumijevanja problema s kojima se suočavaju roditelji i tematike ravnopravnosti spolova u području rada.

Priručnik započinje uvodnim teorijskim dijelom koji trenerima/cama pruža pregled relevantnih pravnih informacija u Austriji i Hrvatskoj. Zatim ćete pronaći alate i metode, a na kraju se nalazi upitnik koji se može koristiti za evaluaciju radionica/treninga.

Priručnik je podijeljen u četiri teme, a to su:

  • proces zapošljavanja (rodni stereotipi i rodna diskriminacija),
  • početak roditeljstva i roditeljski dopust,
  • povratak na posao
  • organiziranje ravnoteže između posla i privatnog života.

Po temama postoje alati i praktične grupne vježbe s uputama koje mogu pomoći sudionicima/ama u razumijevanju pitanja koja imaju izravan utjecaj na položaj roditelja u procesima rada.

Priručnik je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku:

Related Posts