Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Povelja

Ravnopravnost između žena i muškaraca nije odvojeno pitanje žena, već je uvjet društvene pravde i jedini put izgradnje samoodrživog, pravednog i razvijenog društva, te ostvarivanja ljudskih prava unutar njega.

Diskriminacija žena i svi oblici nasilja nad ženama čine napad na njihova osnovna ljudska prava navedena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima te povredu njihova ljudskog dostojanstva onemogućujući istodobno puno učešće žena u društvenom i ekonomskom razvitku. Razlika između žena i muškaraca se kroz ljudsku povijest manifestira kao dominacija muškaraca i potčinjenost žena. Dominacija je rezultat društveno uvjetovanog ponašanja, a utemeljena je na moći koja proističe iz nezasluženih društvenih prednosti i muškarcima dodijeljenih prava na dominaciju.

Mi vjerujemo da se puno toga mora promijeniti i odlučile smo svjesno, po slobodnom izboru, djelovati u skladu sa vrijednostima nenasilja kao procesa i konačnog cilja. Naše vrijednosti želimo učiniti vidljivima kroz feminističku praksu. Mi pod feminizmom mislimo na politički pojam koji znači ravnopravnost žena. Da bi naše aktivnosti bile što učinkovitije te inspirirale ostale da nam se pridruže, radit ćemo na osnaživanju žena odnosno unaprijeđenju osobne moći. Naš model moći definiramo kao prisutnost svijesti o našoj vlastitoj snazi i slabostima, kao i sposobnost da djelujemo u skladu sa našom slobodnom voljom i dubokim poštovanjem kako prema sebi tako i prema drugima. Osnaživanje je na taj način u direktnoj vezi sa samoosvješćivanjem i samospoznajom. Izazov pri razvoju naše osobne moći je kako naša spremnost da priznamo kako je moć u nama samima, tako i hrabrost da izaberemo otpustiti sve što spriječava tu moć da se potpuno manifestira. Primjenjujući feministički proces, unutar grupe razvijati ćemo solidarnost i unapređivati integritet grupe preferirajući koncenzus kao način donošenja odluka. Razvijati ćemo i dijeliti vještine vođenja te osiguravati učešće svake osobe u grupi. Sukobima u grupi pristupati ćemo kao mogućnostima za nova iskustva koja potiču naš osobni i grupni rast i razvoj.

Kao grupa zalažemo se za unapređenje društvenog statusa žena i ravnopravnost spolova te inzistiramo na punom provođenju svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, a posebno Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). U tom smislu posebno ćemo djelovati na podizanju svijesti u zajednicama kroz educiranje i pružanje aktivne podrške ženama, ženskim grupama i inicijativama.

C E S I, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje