Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

“Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja”

“Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja”

PROJEKT CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE

Trajanje: 16. siječanj 2023. – 15. siječanj 2026.

Cilj projekta je podizanje svijesti o problemu rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja na institucionalnoj i društvenoj razini te stvaranje preduvjeta za unapređenje zakonodavnog i pravnog okvira za regulaciju kibernetičkog nasilja u Republici Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, ali i na cjelokupnoj europskoj razini.

Navedeno se namjerava postići kroz istraživanje, sveobuhvatnu edukaciju mladih i stručnjaka/inja koje se u sklopu svojih profesionalnih aktivnosti susreću s kibernetičkim rodno uvjetovanim nasiljem te kroz zagovaračke aktivnosti i kampanju.

Aktivnosti

Provođenje istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku o elektroničkom rodno uvjetovanom nasilju među i prema djeci i mladima.

Sveobuhvatni istraživački projekt na području Hrvatske, Španjolske i Portugala o rodno utemeljenom kibernetičkom nasilju. Istraživanjem će biti obuhvaćena populacija djece i njihovih roditelja u sve 3 države te mladih do 27 godina (ukupno oko 1.500 ispitanika/ca po državi) tijekom školske godine 2023./2024. U svrhu pripreme, istraživanju će prethoditi pilot istraživanje na 2 fokus grupe u Hrvatskoj koje će provesti Institut za društvena istraživanja Zagreb, partner Pravobraniteljice na projektu, koji je ujedno i koordinator ove aktivnosti u okviru projekta.

Edukacije

Kreiranje edukacijskog programa i priručnika, te edukacija učenika/ca osnovnih i srednjih škola i  osoba koje rade s mladima.  Izgradnja kapaciteta i osposobljavanje stručnjaka/inja koje se u svakodnevnim radnim aktivnostima susreću s rodno utemeljenim kibernetičkim nasiljem (policijski/e službenici/e, socijalni/e radnici/e, pravosudni/e dužnosnici/e).

Zagovaračke aktivnosti i pokretanje procesa poboljšanja regulative u području kibernetičkog rodno uvjetovanog nasilja

Sastanci s predstavnicima/ama lokalnih i nacionalnih institucija s ciljem promicanja znanja o rodno utemeljenom kibernetičkom nasilju i podizanja svijesti o odgovornosti za njegovo sprječavanje.

Izrada strateškog dokumenta sa smjernicama za stvaranje zajedničkog pristupa rodnoj ravnopravnosti na području rodno utemeljenog kibernetičkog nasilja i njegova prezentacija zakonodavnim tijelima na nacionalnoj (Hrvatska, Portugal, Španjolska) i europskoj razini.

Kampanja podizanja svijesti

Kampanja uključuje konferencije i izradu promotivnih i informativnih materijala koji će biti korišteni u u svrhu podizanja svijesti o problemu kibernetičkog rosno uvjetovanog nasilja.

Nositeljica projekta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a partnerske organizacije na projektu su Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, zatim Komisija za ravnopravnost spolova te dvije organizacije za zaštitu ženskih prava iz Španjolske (LEM Spain) i Portugala (Plataforma Portuguesa Para os Direitos Das Mulheres).

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Programa građani,  jednakost, prava i vrijednosti i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Državna tijela koja daju potporu su Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Internetska stranica projekta: https://be-safe.prs.hr

Related Posts