Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Mogu reći NEĆU. Osnaživanje mladih, posebno djevojaka, da se suprotstave elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju u intimnim partnerskim vezama

Mogu reći NEĆU. Osnaživanje mladih, posebno djevojaka, da se suprotstave elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju u intimnim partnerskim vezama

Cilj projekta Mogu reći NE je doprinijeti suzbijanju  elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u intimnim partnerskim vezama mladih u dobi od 15-19 godina, posebno osnažujući djevojke i podržavajući ih da se suprotstave nasilju.

Aktivnosti

  •  Prikupiti podatke o stavovima i osviještenosti mladih i nastavnika/ca u srednjim školama, te o njihovim strategijama za rješavanje elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u partnerskim odnosima mladih
  • Izgraditi kapacitete projektnih partnera za bolje rješavanje situacija elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja
  • Povećati svijest nastavnika/ca u srednjim školama o elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju  i osigurati im alate za promjenu stavova koji potiču i podržavaju nasilje
  • Educirati i poticati mlade da se suprotstave seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju.

Rezultati

1.       Povećana svijest mladih o elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju u partnerskim odnosima, rodnim stereotipima i normama koje doprinose toleranciji nasilja

Želimo mobilizirati mlade i uključiti ih u rješavanje problema elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, te se posebno usmjeriti na osnaživanje djevojaka da se suprotstave nasilju. Provesti ćemo istraživanje o informiranosti i znanju srednjoškolskih učenika i učenica i nastavnika/ca te o njihovim stavovima i strategijama za djelovanje u slučajevima elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja. Rezultati  će osigurati  vrijednu osnovu za daljnje planiranje i razvoj edukacijskog programa za vršnjačke edukatore/ice, vodiča za nastavnike/ce te u pripremi kampanje.  Aktivnosti s mladima doprinijet će povećanom znanju i informiranosti 625 djevojaka i mladića iz srednjih škola u četiri zemlje uključene u projekt, te ih potaknuti da se suprotstave cyber zlostavljanju. Vršnjačka edukacija za mlade pružit će im  priliku da u sigurnom prostoru propituju rodne uloge,  diskutiraju i uče o rodnoj ravnopravnosti i manifestacijama seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, te da razviju kritički stav prema elektroničkom zlostavljanju.

2. Povećani kapaciteti projektnih partnera za rješavanje situacija elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja

Seminar izgradnje kapaciteta za predstavnice partnerskih organizacija i edukacija za vršnjačke trenere/ice  doprinijet će boljem razumijevanju elektroničkog seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, poznavanju alata i strategija za suzbijanje tog oblika nasilja te  unapređenju kapaciteta i resursa za pružanje podrške osobama koje su preživjele nasilje. Aktivnosti usmjerene na osposobljavanje vršnjačkih trenera/ica, razvoj zajedničkog programa vršnjačkog obrazovanja i višejezičnih materijala doprinose izgradnji resursa za izravan rad s mladima čak i izvan ovog projekta.

3.       Poboljšano znanje nastavnika/ca o elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju u partnerskim odnosima mladih i omogućen pristup alatima za pojačanu prevenciju

Kroz razvoj i prezentacije vodiča koji će sadržavati protokol za učinkovito rješavanje slučajeva, kao i prijedloge preventivnih aktivnosti s mladima doprinijet ćemo boljem pristupu znanju o elektroničkom nasilju i alatima za rad s mladima na prevenciji kod najmanje 300 nastavnika/ca. Vodič će biti podijeljen nastavnicima/ama na 25 prezentacija u školama koji će se fokusirati na konkretne aktivnosti, izazove i prilike za nastavnike kako bi stvorili okruženje koje će spremno reagirati na elektroničko rodno uvjetovano nasilje.

4.       Osnaženi mladi, posebno djevojke, u suprotstavljanju elektroničkom seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju

Kroz izravnu razmjenu iskustava i znanja za vršnjačke edukatore/ice i nastavnike/ce, te provedbom kampanje za podizanje svijesti  u virtualnom prostoru i stvarnom svijetu, projekt će doprinijeti umrežavanju mladih i nastavnika/ca srednjih škola. Kroz vršnjački trening, ali i u okviru kampanje za podizanje svijesti, djevojke će unaprijediti znanje i biti ohrabrene u izražavanju solidarnosti i pružanju podrške, te u zauzimanju zajedničkog stava protiv seksualnog i rodno uvjetovanog  nasilja, bez obzira događa li se njima ili nekome iz njihove okoline. Nadalje, kroz projektne aktivnosti i kampanju, učenici/e će biti informirani o obvezama škole da ih zaštiti od nasilja, uključujući i elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije, Program o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), a u njemu sudjeluju sljedeće organizacije: Autonomni ženski centar, Srbija; Fundacion Privada INDERA, Španjolska; CESI –Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Hrvatska; NANE – organizacija za ženska prava, Mađarska.

Related Posts