Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Leadership program za žene s oštećenjem vida

Leadership program za žene s oštećenjem vida

CESI su uz potporu Delegacije Europske unije u Hrvatskoj, u 2011. godini provodile projekt “Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida”.

Cilj projekta “Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida” bio je poticati osnaživanje i uključivanje žena s oštećenjima vida u društvene procese te podizanje svijesti javnosti o pitanjima koja se tiču žena s invaliditetom. Jedna od aktivnosti projekta bila je i razvijanje liderskih vještina i senzibilizacije žena s oštećenjem vida za rodna pitanja. 

CESI unazad 8 godina provodi obrazovni program za razvoj liderskih vještina žena “Žene i vođenje” u sklopu kojeg je do sada educirano i osnaženo više od 150 žena iz nevladinih organizacija, političkih stranaka i sindikata, a koje su svoja znanja prenijele u svoje lokalne zajednice kroz radionice za više od 1500 žena i kroz više od 100 lokalnih akcija. U sklopu ovog projekta edukacijski program “Žene i vođenje” prilagođen je za rad sa ženama s oštećenjem vida te je proveden seminar za razvoj vještina vođenja za 18 žena. Sudionice seminara su pak sa ženama u svojim lokalnim zajednicama organizirale akcije kroz koje su promicale veće sudjelovanje žena s oštećenjem vida u društvenom životu.

Related Posts