Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Izvješće u sjeni o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj

Izvješće u sjeni o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj

U suradnji s drugim organizacijama civilnog društva i stručnjakinjama, uz koordinaciju udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, podnijele smo Vijeću Europe Zajedničko izvješće u sjeni (joint shadow report) o implementaciji tzv. Istanbulske konvencije u RH. O provedbi Konvencije države su dužne periodično izvještavati GREVIO, stručnu skupinu zaduženu za praćenje provedbe Konvencije, a organizacije civilnog društva imaju mogućnost dostaviti svoja alternativna izvješća (tzv. izvješća u sjeni).

Svojim izvješćem pokušale smo osigurati da GREVIO ima na raspolaganju informacije prikupljene u praksi, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Ono je rezultat nastojanja stručnjakinja i njihovog dugogodišnjeg rada sa žrtvama nasilja da ukažu na to kako sustav, pa i usvojene novine, uistinu funkcioniraju ili ne funkcioniraju u praksi. Stoga, izvješće u sjeni, uz argumente i dokaze o manjkavosti sustava sadrži i naše konkretne prijedloge za daljnje usklađivanje s Istanbulskom konvencijom.

Neke od naših najvažnijih preporuka fokusirane su na:

  • manjak rodne perspektive u zakonima, politikama i praksi
  • visoku razinu nerazumijevanja rodne utemeljenosti nasilja prema ženama i nasilja u obitelji koje se očituje u okrivljavanju žrtava, proglašavanju žrtava nesuradljivima i nepodobnima za roditeljstvo te u praksi, dvostrukih uhićenja i dvojnih optužbi
  • nedostatak kvalitetne, sveobuhvatne, dugotrajne edukacije o rodno uvjetovanom nasilju za sve stručnjake koji u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja
  • nedostatno i netransparentno vođenje statistika od strane državnih institucija
  • nedostatke u radu koordinacijskih tijela, kao i u suradnji i komunikaciji među institucijama, koje se često ne pridržavaju u potpunosti propisa i protokola; nedostatak dijaloga sa ženskim organizacijama civilnog društva
  • neprovođenje procjene rizika, kršenje prava žrtve, manjkavosti u sustavu zaštite žrtvava od budućeg nasilja
  • nedostatak servisa specijaliziranih za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja te nedostatak kapaciteta specijaliziranih skloništa namijenjenih (isključivo) ženama i njihovoj djeci
  • iznimno blagu i neefikasnu penalnu politiku
  • nasilje prema ženama u zdravstvenom sustavu, s naglaskom na zdravstvenu zaštitu za reproduktivno zdravlje.

U pisanju izvještaja u sjeni sudjelovale su sljedeće organizacije i nezavisne stručnjakinje: Bobić, Lana (U Dobroj Vjeri); Bonacci Skenderović, Dunja (nezavisna konzultantkinja); CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Centar za mirovne studije – CMS (vezano uz poglavlje o migracijama i azilu); DOMINE – organizacija za promicanje ženskih prava; Munivrana, Maja (nezavisna konzultantkinja); Roditelji u akciji – Roda; SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava; Škrbić, Nataša (nezavisna konzultantkinja za javni i neprofitni sektor); Udruga UZOR; Ženska grupa Karlovac „Korak“; Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Sam izvještaj u cijelosti je dostupan na kraju ovog teksta i na mrežnim stranicama Vijeća Europe pod nazivom “Joint report submitted by Croatian NGOs”, a gdje se nalazi i izvještaj države, kao i drugi izvještaji u sjeni.

Related Posts