Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Isključi rodno uvjetovano nasilje

Isključi rodno uvjetovano nasilje

Isključi rodno uvjetovano nasilje  – Edukacija i podizanje svijesti u školama za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja. Razvoj i provedba obrazovnog programa za učitelje/ice i druge stručnjake/inje

Edukacija i podizanje svijesti u školama za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja je multidisciplinarni istraživački projekt koji uključuje partnere iz tri europske zemlje: Finska, Španjolska i Hrvatska. Projekt istražuje afektivnu dimenziju i institucionalne prakse u slučajevima rodno uvjetovanog nasilja u školama.

Značajan broj djece i adolescenata susreće se s nasiljem i zlostavljanjem te su podvrgnuti fizičkom, emocionalnom i seksualnom rodno uvjetovanom nasilju kao žrtve, svjedoci ili promatrači.  Ipak, različiti oblici rodno uvjetovanog nasilja među djecom i mladima su nevidljivi u javnoj politici, zakonodavstvu i obrazovnom sustavu. Iako su učitelji i drugi stručnjaci u školi na ključnom mjestu za rad na podizanju svijesti i promjeni ponašanja, kao i za prepoznavanje i ranu intervenciju u slučajevima zlostavljanju i nasilja među svojim učenicima, prethodna istraživanja ukazuju da im često nedostaju znanja i vještine za adresiranje rodne neravnopravnosti i nasilja. Ovaj nedostatak uglavnom je posljedica nedovoljne edukacije za prepoznavanje i suzbijanje različitih oblika nasilja.  Stoga, razmjeri i utjecaj različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja nad i među mladima zahtijevaju odgovor na više razina u kojem su osvještavanje i preventivne intervencije usmjerene na cijelu populaciju i čine široku i značajnu osnovu za promjene u ponašanju.

Ovaj projekt nudi odgovor na potrebe za edukacijom učitelja/ica, studenata/ica i ostalih stručnjaka/inja u školama kroz:

(1) razvoj online programa osposobljavanja i izgradnju kapaciteta za prevenciju i suzbijanje različitih oblika rodno uvjetovanog nasilje u školi;

 (2) osposobljavanje učitelja/ica, studenata/icai ostalih stručnjaka/inja u školi za prepoznavanje i intrevencije u slučajevima izloženosti mladih rodno uvjetovanom nasilju, pružanje podrške i smjernica u postupanju i upućivanju drugim službama te prijavljivanjem zlostavljanja i nasilja.

Internetska stranica projekta: https://projects.tuni.fi/erasegbv/

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije, Program o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 856816, a u njemu sudjeluju sljedeće institucije i organizacije: TAMPERE University, Finska, YVASKYLAN YLIOPISTO, Finska, ASSOCIACIO CONEXUS ATENCIO, FORMACIO I INVESTIGACIO PSICOSOCIALS, Španjolska, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET; Hrvatska, JYVASKYLAN KAUPUNKI, Finska, Fundació Blanquerna, Španjolska, CESI -Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Hrvatska.

Related Posts