CESI Logo
10.09.2009. 11:33:43

Hrvatska dobila ukor od Europskoga odbora za socijalna prava zbog homofobije u školskim udžbenicima

Zagreb, 26. kolovoz 2009.

 

 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

 

Hrvatska dobila ukor od Europskoga odbora za socijalna prava zbog homofobije u školskim udžbenicima

Europski odbor za socijalna prava (ECSR- European Commmittee of Social Rights), koji prati usklađenost državnih politika i programa s Europskom socijalnom poveljom, utvrdio je da hrvatski kurikulum, koji ograničeno pokriva seksualnu edukaciju, diskriminira osobe na osnovi seksualne orijentacije. Odbor je u svojoj odluci objavljenoj u kolovozu 2009. izjavio kako država ima obvezu osigurati obrazovne sadržaje koji ne podupiru stereotipe i predrasude i ne doprinose socijalnoj isključivosti, ukorijenjenoj diskriminaciji i poricanju ljudskog dostojanstva. Odbor je zamijetio kako tvrdnje u kurikulumu "stigmatiziraju homoseksualne osobe i utemeljene su na negativnim, iskrivljenim, osuđujućim i degradirajućim stereotipima".

 

INTERIGHTS, Međunarodni centar za pravnu zaštitu ljudskih prava iz Londona, u suradnji s Centrom za reproduktivna prava iz New Yorka i CESI - Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, podnio je pritužbu protiv Hrvatske u  listopadu 2007.

 

"Ovo je iznimno važna odluka jer je to prvi put da je jedno međunarodno tijelo za ljudska prava razmatralo pritužbu o pitanju seksualne edukacije u školama i artikuliralo detaljne standarde o obvezi zemalja da osiguraju točnu i znanstveno utemeljenu seksualnu edukaciju", rekla je Christina Zampas, regionalna voditeljica i pravna savjetnica za Europu u Centru za reproduktivna prava.

 

Pritužba navodi kako Teenstar, jedan od programa seksualnog obrazovanja  sponzoriran od države, krši osnovno pravo mladih ljudi na zdravlje i nediskriminaciju.TeenStar-ov kurikulum utemeljen na apstinenciji uči kako kondomi ne sprječavaju HIV i druge spolno prenosive infekcije, da su homoseksualne veze "devijantne" i da je nezaposlenost majke važan faktor u prevenciji rizičnih seksualnih ponašanja mladih.

 

Pritužba je također upućena zbog nedostatka sveobuhvatnog obaveznog kurikuluma seksualne edukacije, kao što se zahtijeva u Članku 11 Europske socijalne povelje.

U svojoj odluci Odbor je izjavio kako su vlade koje su potpisale Europsku socijalnu povelju obavezne osigurati mladima seksualnu edukaciju koja je znanstveno utemeljena i nediskriminirajuća, edukaciju koja ne uključuje cenzuru, uskraćivanje ili namjerno iskrivljavanje informacija kao, primjerice, onih o kontracepciji. Odbor je preporučio da takvo obrazovanje bude osigurano tijekom cijelog školovanja. Naglasio je kako obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju djece i mladih treba biti usmjereno na razvijanje sposobnosti razumijevanja bioloških i kulturalnih dimenzija vlastite seksualnosti i treba im omogućiti donošenje odgovornih odluka vezanih uz seksualno ponašanje i zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

 

Iain Byrne, odvjetnik INTERIGHTS-a, rekao je: "Ova odluka šalje snažnu poruku svim Europskim zemljama da ne smiju promovirati homofobiju u učionici. Mladi ljudi moraju postati svjesni da LGBT zajednica ima pravo na jednak tretman i poštovanje".

 

Dok Odbor nalazi neke sadržaje TeenStara problematičnima, nije se osvrnuo na to krši li Hrvatska svoje obveze prema Povelji dopuštajući da se program podučava u školi, jer se radi o izbornom programu koji nije obavezan. Međutim, Odbor je  potvrdio kako izborni predmeti moraju ostati objektivni i poštovati ljudska prava. Hrvatska je razmatrala uvođenje obaveznog programa koji je predložila udruga Grozd, a koji je sličan programu TeenStar, ali je odustala od plana krajem 2008. godine zbog kritike domaće i međunarodne javnosti i institucija, te zbog pritužbe Odboru.

 

Hrvatska trenutno nema obavezni program seksualne edukacije. Odbor je utvrdio da su satnica i  informacije koje podučavaju postojeći programi ograničeni, ali smatra da nisu "dovoljno manjkavi" zbog činjenice da trudnoća i spolno prenosive infekcije među hrvatskim tinejdžerima nisu znatno više nego u drugim europskim zemljama.

 

"U skladu sa standardima Odbora o seksualnoj edukaciji  i s ciljem zaštite zdravlja, prava i dobrobiti mladih u Hrvatskoj, CESI i njezini partneri nastavit će se zalagati za sveobuhvatan, obavezan, nediskriminirajući program seksualne edukacije koji je utemeljen na činjenicama" rekla je Sanja Cesar, programska voditeljica CESI, feminističke organizacije iz Zagreba.

 

Više o slučaju Interights v. Croatia: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp

 

Odluka Europskog odbora za socijalna prava:

http://www.telladf.org/UserDocs/CroatiaDecision.pdf