CESI Logo

SEX NA EX

Priručnik za javno zagovaranje u području seksualnih prava mladih "SEX NA EX" namijenjen je onima koji/e žele pokrenuti društvene promjene koje će dovesti do unaprijeđenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih. Publikacija je djelo grupe mladih eksperata/ica koji su u suradnji s CESI analizirali situaciju, javne politike i prakse u Hrvatskoj i dobre prakse u Europskoj Uniji te izradili priručnik koji će služiti mladima kao alat za javno zagovaranje. Nadamo se da će publikacija koja sadrži i preporuke za unaprjeđenje seksualnog zdravlja mladih koristiti i donositeljima/donositeljicama odluka u praćenju provođenja postojećih te izradi neke buduće javne politike.

 

Priručnik SEX na EX