CESI Logo

POVEZANI - za veze bez nasilja

Partnerski sastanak udruga

Partnerski sastanak udruga

CESI u partnerstvu s Mirovnom grupom Oaza Beli Manastir, Udrugom Potencijal iz Rijeke, Udrugom Zora iz Čakovca i Udrugom ZUM iz Pule provodi projekt POVEZANI – ZA VEZE BEZ NASILJA kojem je svrha poticanje učinkovite primjene javnih politika koje se bave sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih te uklanjanjem rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programskog područja Demokratizacija i razvoj civilnog društva. U okviru projekta pet udruga će u zajedničkim radom doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama i djelotvornoj prevenciji i sprječavanju nasilja u vezama mladih, a osim na nacionalnom nivou, aktivnosti će se provoditi u Istarskoj, Međimurskoj, Osječko baranjskoj, Primorsko goranskoj županiji i Gradu Zagrebu.

Provesti ćemo identifikaciju prevencijskih programa koje provode srednje škole, udruge i obiteljski centri te analizu nacionalnih strategija i županijskih programa prema mladima i politika za ravnopravnost spolova. Podaci prikupljeni tijekom istraživanja i analize koristit će se u preporukama za razvoj modela dobe prakse u lokalnoj zajednici te aktivnostima zagovaranja i osvještavanja o važnosti prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih.

Stručnjaci/kinje i donositelji/ce odluka biti će uključeni u raspravu o pitanju nasilja u vezama mladih te će im biti ponuđena podrška u izradi i provođenju preventivnih programa. Provesti ćemo javne akcije u suradnji s drugim udrugama i mladima, te organizirati nastupe u medijima radi povećanja utjecaja na institucije i senzibiliziranja javnosti na važnost prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih.