CESI Logo

Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima - GEAR II

Započele smo provodenje međunarodnog projekta Europske komisije, DAPHNE III "Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima – GEAR II" kojem je svrha pridonijeti primarnoj prevenciji nasilja u partnerskim odnosima kroz intervencije u školama.

Projekt traje dvije godine i koordinira ga European Anti‐Violence Network iz Grčke a, osim CESI, sudjeluju MIGS - Mediterranean Institute of Gender Studies (Cipar), ALEG - Association for Gender Equality and Liberty (Rumunjska), Plataforma unitària contra les violències de gènere (Španjolska) i The Smile of the Child (Grčka). 

U okviru projekta bit će provedena analiza programa i inicijativa koji su razvijeni kako bi  prevenirali nasilje u partnerskim vezama adolescenata i seksualno nasilje te pružili podršku i zaštitili adolesente/ice koji/e su već izloženi navedenim vrstama nasilja.

Radit ćemo na unapređivanju edukacijskog paketa za nastavnike/ice i učenike/ice razvijenog u okviru projekta GEAR I, kojem je cilj razvijanje svijesti i dekonstrukcija rodnih stereotipa, a programski paket uključuje: Glavni programski paket i upute za osmišljavanje nacionalnog programskog paketa, Upute za provođenje seminara za nastavnike i nastavnice, Priručnik za nastavnice i nastavnike i Aktivnosti za učenike i učenice.

Program prevencije nasilja namijenjen je učenicima i učenicama u dobi od 14 do 16 godina koji će biti pozvani na preispitivanje i mijenjanje stereotipa o rodnim ulogama, a nastavnici/e će biti trenirani kako ih voditi kroz proces osvještavanja rodne (ne)ravnopravnosti te im ukazati na povezanost rodnih stereotipa i nasilja u partnerskim odnosima.  

Na dva treninga za trenere/ice sudjelovat će ukupno 50 nastavnika/ca. Neki/neke od njih će sudjelovati u eksperimentalnom provođenju programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih u trajanju od 14 školskih sati u koje će biti uključeno oko 300 učenika/ca iz 10 škola. Na kraju samog projekta biti će organizirana konferencija, a biti ćemo aktivne na društvenim mrežama gdje ćemo u raspravu i informiranje o kvalitetnim vezama i prevenciji nasilja uključiti učenike/ce.