CESI Logo
30.03.2017. 21:27:34

Natječaj za nove buduće volonterke SOS telefona za žene žrtve nasilja u Zagorju

SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije organizira edukaciju za nove volonterke!

Edukacija će se sastojati od tri modula koji će obuhvaćati sadržaje iz područja rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog, obiteljskog nasilja te nasilja prema ženama, društvenih i psiholoških posljedica istog, zakonodavnog i institucionalnog okvira ravnopravnosti spolova kao i rada SOS telefona, a održat će se:

12.05.2017.  Modul Rodno-uvjetovano nasilje

13.05.2017.  Modul Pravni i institucionalni aspekti zaštite od nasilja u obitelji

                        Modul Praktični aspekti rada na SOS telefonu za žene žrtve nasilja

Edukaciju organizira udruga CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Nova cesta 4, 10 000 Zagreb.

Edukaciju će provoditi stručnjaci/kinje iz područja rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja i nasilja prema ženama u suradnji sa volonterkama SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Na edukaciju će biti primljeno ukupno najviše 10 osoba. Osobe moraju imati završenu najmanje srednju školu, a prednost će imati osobe sa diplomom nekog od društveno-humanističkih fakulteta ili studentice socijalnog rada, psihologije i sličnog studija te osobe s iskustvom u psihosocijalnom i savjetodavnom radu. Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za sudjelovanje u projektu putem prijavnice u prilogu koju popunjenu šalju na e-mail sos@cesi.hr ili se javiti na broj telefona: 091 639 2810. Rok za prijavu je 8. svibnja 2017.

Polaznice programa dužne su prisustvovati svim edukativnim modulima te preuzimaju obavezu da nakon uspješno završene edukacije u periodu od 6 mjeseci volontiraju 10 sati na SOS telefonu. Putne troškove volontiranja na SOS telefonu pokriva CESI. Također, sve polaznice edukacije dobit će potvrdu o završenom edukacijskom programu.