CESI Logo
26.05.2014. 08:19:26

Poziv na okrugli stol u Samoboru

Europske mogućnosti za ruralna područja - rodna perspektiva

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s  Udrugom K-zona, Radijem  Kaj i Udrugom žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji provodi projekt Europske mogućnosti za ruralne žene.  Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA INFO 2012, a sufinancira Vladin ured za udruge.

U ovom trenutku brojne općine, gradovi i županije, kao i Vlada Republike Hrvatske, su u procesu izrade strateških planova koji će predstavljati osnovu za povlačenje sredstava iz Europskih fondova. U tom procesu planiranja budućeg razvoja od velike je važnosti uključivanje rodne perspektive odnosno interesa i potreba žena u razvojne planove i strateške dokumente, kao i zasebne mjere i strategije koje će ciljano unaprjeđivati status žena. Poduzetništvo postaje sve češći izbor žena, ali one još uvijek čine manjinu i nailaze na brojne prepreke u svojim poduzetničkim aktivnostima. Žene koje žive u ruralnim područjima često su u višestruko lošijem položaju zbog ekonomske ovisnosti, slabe prometne povezanosti i nedostatka obrazovnih šansi kao i prilika za zapošljavanje. 

U svrhu promicanja rodno osviještenih politika i strategija te razmjene dobrih praksi u unaprjeđenju statusa žena i ženskog poduzetništva u ruralnim područjima u suradnji s Gradom Samoborom organiziramo 5. lipnja 2014. godine okrugli stol u Samoboru (Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 5) s početkom u 18 sati.

Na okruglom stolu sudjeluju:

Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Snježana Španjol, zamjenica ministra poljoprivrede, tbc

Božena Gajica Uzelac, voditeljica službe u Ministarstvu poduzetništva i obrta i članica radne skupine za izradu Strategije razvoja ženskog poduzetništva u RH (2014-2020)

Mirela Gajić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije

Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora

Sanja Cesar, voditeljica programa u CESI – Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Ivan Bašić, stručni suradnik za gospodarski razvoj Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije

Moderatorica okruglog stola: Tajana Broz, CESI