CESI Logo
01.11.2011. 15:04:25

Slijepi su oni s predrasudama

CESI u 2011. godini provodi projekt "Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida" koji financijski podupire Europska unija kroz program Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR). Cilj projekta je  poticati osnaživanje i uključivanje žena s oštećenjem vida u društvene procese te podizanje svijesti javnosti o pitanjima koja se tiču žena s invaliditetom. To želimo ostvariti kroz razvijanje liderskih vještina i senzibilizaciju žena i djevojaka s oštećenjem vida za rodna pitanja te kroz promjenu društvenih stavova i predrasuda uz zalaganje za jednake mogućnosti za žene s oštećenjem vida.

U svrhu senzibilizacije javnosti za jednake mogućnosti žena i djevojaka s oštećenjem vida i kao upozorenje na problem višestruke diskriminacije s kojom se one susreću u okviru projekta izrađen je TV spot "Slijepi su oni s predrasudama".

 

Ovaj projekt financira Europska unija. Sadržaj TV spota isključiva je odgovornost CESI i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta EU.