CESI Logo

MLADE ŽENE MIJENJAJU SVIJET!

Projekt se provodi  s ciljem  osnaživanja mladih žena za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Mlade žene u dobi od 16-29 godina (studentice,  članice političkih stranaka, savjeta mladih, nevladinih udruga) biti će educirane i osnažene za aktivnije sudjelovanje u životu lokalne zajednice i procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi postale zagovaračice za rodnu ravnopravnost.

U okviru projekta biti će provedena edukacija za 20 mladih žena iz različitih dijelova RH kako bi ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje u društvu i promociju rodne ravnopravnosti. Sudionice će dobiti informacije i znanja vezana uz ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost te određene vještine potrebne za aktivističko djelovanje. Ove vještine uključuju korištenje novinarskih formi i fotografije kao umjetničkog medija s ciljem promocije rodne ravnopravnosti.

Sastavni dio edukacija biti će i akcijsko planiranje gdje će sudionice osmisliti akcije koje će provesti u svojim lokalnim sredinama. Provedba akcija u lokalnim zajednicama biti će dokumentirana, a fotografije sa akcija  ćemo prikazati na virtualnoj izložbi fotografija o aktivnom sudjelovanju mladih žena u društvu. Izložba aktivističkih fotografija biti će postavljena na web stranici Libela i Libelinoj facebook stranici. Nakon provedenih akcija i izložbe biti će organizirana javna prezentacija rezultata akcija.

Projekt se provodi u 2014. godini  uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba.

Ovaj projekt nastavak je istoimenog projekta koji je CESI provodio 2013. u Republici Hrvatskoj zajedno sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE (BiH) i Autonomnim ženskim centrom (Srbija).