CESI Logo

#InTheNameOfLove (U ime ljubavi)

Projekt #InTheNameOfLove provode CESI i Zagreb Pride s ciljem zaštite i promicanja LGBT prava te ženskih ljudskih prava, posebno seksualnih i reproduktivnih prava. Projekt obuhvaća različite istraživačke ali i  zagovaračke aktivnosti koje se dijelom temelje na rezultatima istraživanja. Zagreb Pride će se usmjeriti na zagovaračke aktivnosti u svrhu zaštite prava LGBT osoba  dok je uloga CESI provođenje istraživanja.

Projekt je započeo krajem 2013. godine kada je provedeno istraživanje javnog mnijenja o referendumu o braku (Ipsos Puls). Istraživanje je  provedeno za vrijeme Kampanje Građani glasaju PROTIV  kojom se nastojalo potaknuti građane/ke da izađu na referendum i glasaju protiv .Rezultati istraživanja korišteni su u osmišljavanju i provođenju aktivnosti kampanje. 

CESI će u sklopu ovog projekta  provesti istraživanje o pitanju abortusa u Republici Hrvatskoj  s ciljem uvida u trenutno stanje te mapiranja situacije u kontekstu ograničavanja zakonskog prava na abortus. Također, biti će provedeno istraživanje  o političkom i društvenom djelovanju neokonzervativno-klerikalnih inicijativa i organizacija u odnosu na seksualna i reproduktivna prava u kontekstu EU i RH.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Open Society Foundations i traje od listopada 2013. do ožujka 2015. godine.