CESI Logo
23.11.2018. 14:09:36

I adolescenti /ice doživljavaju nasilje u partnerskim odnosima

Kampanja #TeensToo

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje provodi projekt "Love&Respect – prevencija nasilja u adolescentskim vezama" u okviru kojeg je 2018. godine provedeno istraživanje na reprezentativnom uzorku mladih u dobi od 16 do 26 godina.

Rezultati pokazuju da je 58% mladih doživjelo neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama. 70% mladih izjavljuje da su doživljavali takva ponašanja kroz duži vremenski period.   Najčešće se radi o psihičkom nasilju koje uključuje kontrolirajuće i posesivno ponašanje, izrazitu  ljubomoru i ucjene.

Svaku petu mladu osobu partner/partnerica često provjerava i inzistira znati gdje je i što radi. 1 od 5 mladih doživljava izrazito ljubomorno ponašanje u vezi.  17% mladih doživjelo je u više navrata da partner/ica kontrolira i provjerava njihov mobitel. Nametanje osjećaja krivnje zbog provođenja vremena s prijateljima i obitelji doživljava višekratno 1 od 6 mladih.  1 od 10 mladih kontinuirano doživljava  emocionalne ucjene u vezi ("ako ne učiniš to i to prekinut ću s tobom"), a isto toliko ih doživljava ponižavanje od strane partnera/ice koji/a im govori da "ništa ne vrijede", "trebaju smršaviti", "glupi su".

Projekt Love&Respect se osim u Hrvatskoj, provodi u Austriji, Armeniji, Češkoj, Gruziji, Italiji i Španjolskoj, a uključuje izradu online platforme za mlade i stručnjake/inje koje rade s mladima, interaktivnu kviz aplikaciju i kampanju na društvenim mrežama.

U okviru  16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama (25.11.-10.12. ) CESI provodi kampanju na društvenim mrežama #TeensToo usmjerenu na osvještavanje problema nasilja u partnerskim odnosima koje se događa već u doba adolescencije.

Pozivamo mlade, ali i sve one koji žele doprijeti prevenciji nasilja u partnerskim odnosima  među mladima da na društvenim mrežama objave selfi/fotografiju uz hashtag  #TeensToo na kojoj će držati jednu od izjava:

1)            58% mladih doživjelo je neki oblik štetnog/nasilnog ponašanja u partnerskim vezama. #TeensToo

2)            17% mladih doživjelo je u više navrata da partner/ica kontrolira i provjerava njihov mobitel  #TeensToo

3)            1 od 5 mladih doživljava izrazito ljubomorno ponašanje u vezi #TeensToo

4)            Vaša izjava #TeensToo