CESI Logo
04.10.2018. 15:14:40 [Zabok]

Održan okrugi stol Mreže podrške i suradnje za žrtve isvjedoke kaznenih djela u Zaboku u sklopu Nacionalne kampanje

Okrugli stol Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Okrugli stol bio je organiziran povodom provedbe Nacionalne kampanje, predstavljanja prve godine provedbe projekta i rezultata aktivnosti.

Okrugli stol je poslužio i kao prilika za povezivanje, razmjenu znanja i iskustava organizacija civilnog društva i institucija te međusektorske suradnje kroz predstavljanje projekta. 

Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela u 13 županija Republike Hrvatske kroz 10 organizacija civilnog društva pruža pomoć i podršku na sudovima u županijama u kojima ne postoje Odjeli za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima u sklopu samih sudova.

žrtvama i svjedocima i njihovim obiteljima kroz pružanje psihosocijalne, savjetodavne, pravne i emocionalne podrške želimo umanjiti razinu stresa i olakšati ostvarenja prava koja imaju.

Pruža se direktna pratnja na sud, policiju, državno odvjetništvo ili Centar za socijalnu skrb.

Pruža se podrška i pomoć prije, tijekom i nakon svjedočenja.

Program se provodi u trajanju od tri godine, Ženska soba - Centar za seksualna prava je nositeljica projekta a financijski ga podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Na okruglom stolu izlagale su Anamaria Drožđan-Kranjčec, ispred Ženske sobe - Centra za seksualna prava, Tena Sambolić Petrišić, voditeljica SOS telefona za žene žrtve nasilja KZŽ i voditeljica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela na području Krapinsko-zagorske županije, Andreja Jurić, policijska službenica za prevenciju i predsjednica Prekršajnog suda u Zlataru, sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki.