CESI Logo
15.01.2018. 13:10:39

Novi projekt u Krapinsko- zagorskoj županiji

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije na području Krapinsko-zagorske županije započinje provoditi trogodišnji projekt pod nazivom "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".

U okviru projekta provodit će se sljedeće aktivnosti: pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela, pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela koje nisu prijavile/i kazneno (prekršajno) djelo te pružanje podrške nakon završetka sudskog postupka, pružanje podrške žrtvama i svjedocima pratnjom na sud, pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u vidu pratnje na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb.

Osim navedenih usluga namijenjenih izravnim korisnicima projekta (žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela), provest će se Nacionalna kampanja s ciljem promoviranja prava koja žrtve i svjedoci imaju prije, tijekom i nakon postupka te informiranju žrtava kaznenih djela kako bi što lakše prošli kroz traumatično iskustvo, a s ciljem sprečavanja njihove daljnje viktimizacije.

Aktivnosti će provoditi volonterke, voditeljica projekta, te dvije vanjske suradnice; psihologinja i pravnica.

U okviru projekta organizirat će se okrugli stolovi i tematske sjednice za predstavnike nadležnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva s područja Krapinsko-zagorske županije s ciljem uspostave što bolje međusektorske suradnje institucija u području zaštite i pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela.

Projekt financira Ministarstvo pravosuđa u okviru Javnog poziva za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Mrežu partnerskim organizacija u okviru se provodi ovaj projekt uz udrugu CESI čini devet udruga (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, SOS Virovitica, Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Pakrac, HERA Križevci, IPC Slavonski Brod, DEŠA Dubrovnik, Korak Karlovac i ZvoniMir Knin), čijim radom koordinira udruga Ženska soba.