CESI Logo

Građani i građanke imaju moć

Opći cilj projekta "Građani i građanke imaju moć" je razviti održive i particpativne demokratske mehanizme te unaprijediti participaciju građana/ki i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou.

Kroz projekt će se organizirati trening za jačanje kapaciteta OCD-a u Krapinsko-zagorskoj županiji, osnovati regionalni savjet za razvoj civilnog društva, donijeti regionalni Kodeks o savjetovanju zainteresirane javnosti te provesti kampanja informiranja građana i građanki o procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici. 

U okviru projekta kao dio jačanja kapaciteta OCD-a u Krapinsko-zagorskoj županiji izrađen je i Priručnik za participativno odlučivanje koji se može pronaći ovdje.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske kojeg je usvojila Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj 25. rujna možete pronaći u prilogu ovog teksta. U svrhu informiranja građana/ki izrađen je letak te drugi promotivni materijal. Više: http://www.kzz.hr/savjetovanje.

Osnovan je Savjet za razvoj civilnog društva te je isti započeo s djelovanjem u veljači 2015. godine. Savjet je multisektorsko savjetodavno tijelo Županijske skupštine kojeg čini ukupno 15 predstavnika/ca OCD-a i županijskih ustanova i institucija. Savjet je izabran na mandat od 4 godine te aktivno djeluje.

Kao završna aktivnost projekta održana je konferencija "Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji". Konferenciji je prisustvovalo 70 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, javnih institucija te lokalne i područne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županijia. Cilj je konferencije bio predstaviti rezultate projekta, dati uvid u nacionalne politike i programe razvoja civilnog društva te započeti proces izrade Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zaključci konferencije nalaze se u prilogu.

Projekt se provodio 16 mjeseci na području Krapinsko-zagorske županije.

Nositeljica projekta je CESI, a partneri cu Mreža udruga Zagor, Zaklada Giacomo Brodolini, Krapinsko-zagorska županija i Grad Klanjec.

Ukupna vrijednost projekta je 69,167.81€. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj svih informacija o projektu objavljenih na web stranici cesi.hr predstavlja isključivu odgovornost CESI.

Kodeks
Zaključci konferencije