CESI Logo

Godišnji izvještaj 2002.

U 2002. godini provodile smo aktivnosti u okviru tri programa: Edukacija i podrška ženskim i drugim civilnim inicijativama, Ženska ljudska prava i Senzibilizacija za pitanja odnosa među spolovima. Ukupno je oko 5000 direktnih korisnika i korisnica sudjelovalo na različite načine u aktivnostima.

[ download izvještaja ]