CESI Logo

Godišnji izvještaj 2000.

U 2000.g. provodile smo projekt pod nazivom "Edukacija i podrška ženskim i drugim civilnim inicijativama". Aktivnostima je bilo obuhvaćeno direktno preko 30 udruga i 900 korisnica i korisnika, te indirektno 2000 korisnica/ka. Ujedno je oko 1000 mladih obuhvaćeno kroz predavanja, seminare i radionice na teme o odnosima među spolovima, seksualnosti i reproduktivnom zdravlju.

U suradnji sa Udrugom Romkinja Hrvatske "Bolja budućnost" organizirale smo međunarodnu konferenciju "Prava i status Romkinja u zemljama u tranziciji".

Projekt CYBER CAFÉ - Žene i nove tehnologije –provodio se na ratom zahvaćenim područjima, namijenjem je ženama i mladima u manjim gradskim i/ili ruralnim sredinama.

CESI je započeo provoditi istraživanje "Muškarci, žene i seksualnost" u suradnji s Nordijskim institutom za ženske studije i istraživanje spolno/rodnih pitanja iz Osla.

[ download izvještaja ]