CESI Logo

Godišnji izvještaj 1999.

Uz priručnik "Za nasilje nema opravdanja" izašao je i bilten Cesi Tribunela koji izlazi 4 puta godišnje. CESI je s programom senzibilizacije za spolna/rodna pitanja namijenjenim mladima započeo početkom 1999. godine. Predavanjima je obuhvaćeno oko 600 korisnika/ca u Zagrebu (učenici i učenice Zdravstvenog učilišta, Poljoprivredne i Upravne škole), Gimnaziji i Ugostiteljskoj školi u Pagu, Gimnaziji u Puli, te grupe mladih koje su prisustvovale predavanjima u Gvozdu, Vojniću, Karlovcu, Pakracu. Projekt "Resocijalizacije i reintegracije na područjima direktno pogođenim ratom" obuhvatio je 500 osoba.

[ download izvještaja ]