CESI Logo

GenderStrat4EQuality

Projekt GenderStrat 4 Equality provodi se u okviru programa Erasmus +, strateška partnerstva. Projekt se provodi dvije godine u Austriji, Hrvatskoj, Litvi i Islandu. Strateško partnerstvo ima cilj harmonizirati, implementirati i diseminirati europske smjernice za kvalitetno provođenje treninga o rodno osviještenoj politici za različite ciljane grupe. To će se postići kroz:

 1. Unaprijeđenje kvalitete, efikasnosti i efektivnosti treninga u Europi.
 2. Harmonizaciju standard kvalitete u provedbi treninga.
 3. Povezivanje znanja i dobrih praksi treninga na regionalnoj i nacionalnoj razini.
 4. Promociju znanja o treninzima kroz kreiranje kurikuluma za trenere/ice.

U okviru projekta prikupljene su dobre prakse u provedbi treninga za rodno osviještenu politiku te je izrađen Kurikulum treninga za trenere. Kurikulum je namijenjen svima koji rade edukativne programe vezano uz rodnu ravnopravnost, odnosno provedbu rodno osviještene politike (gender mainstreaming). To se posebice odnosi na nevladine organizacije te lokalne institucionalne mehanizme za promociju rodne ravnopravnosti. Kurikulum sadrži osnovne smjernice za održavanje treninga, znanja potrebna za njihovu provedbu te dodatno u dubinu obrađuje Gender Equality Index razvijen od Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE).

U Kurikulum izrađeni su i Kriteriji kvalitete treninga za rodnu ravnopravnost. Kriteriji kvalitete pomažu i naručiteljima treninga iz područja rodne jednakosti tako što im pruža argumente o tome:

 • zašto valja održati trening u svojoj organizaciji
 • zašto pritom koristiti Kurkulum nastao u okviru projekta GenderStrat4Equality
 • kako odabrati dobrog trenera/icu o rodnoj ravnopravnosti.

Partneri:

 1. Provincial State Government of Lower Austria, odjel za ženska pitanja i rodno osviještenu politiku, St.Pölten, Austrija, www.noel.gv.at/frauen
 2. CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje), Zagreb, Hrvatska
 3. Centar za zenske studije, Zagreb, Hrvatska, www.zenstud.hr
 4. Jafnréttisstofa (Centar za rodnu ravnopravnost), Akureyri, Island, www.jafnretti.is
 5. Lygiu galimybiu pletros centras (Centar za unaprjeđenje jednakosti), Vilnius, Litva, www.gap.lt
Kriteriji kvalitete
Kurikulum