CESI Logo

Feminizam i država

"Feminizam i država" je izvještaj koji objedinjuje rezultate dvaju istraživačkih projekata koji su rađeni tokom 2006. i 2007. godine. Prvi projekt je Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za ostvarenje ravnopravnosti spolova, financiran iz programa Europske komisije - CARDS 2005, unutar kojeg je obavljeno i istraživanje Mapiranje i analiza funkcioniranja mehanizama rodne ravnopravnosti u RH. Drugi projekt, pod nazivom Institucionalizacija feminizma u Hrvatskoj: iskustva, dometi i poteškoće u suradnji organizacija civilnog društva i institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova financirala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Istraživanje je provedeno u suradnji s Katedrom za sociologiju Sveučilišta u Zadru, od veljače do prosinca 2007.

Istraživanja su od početka dizajnirana kao cjelina, pa su tim slijedom objedinjeni i njihovi rezultati, a u ovom izvještaju tretiraju se kao jedinstvena cjelina.

Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

Feminizam i država