CESI Logo

EUROPSKE MOGUĆNOSTI ZA RURALNE ŽENE

Projekt  "Europske mogućnosti za ruralne žene"  provode CESI, K zona, Radio  Kaj i Udruga žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji.  Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt će trajati 15 mjeseci , a uključuje i edukaciju žena o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova te upoznavanje građana i građanki s utjecajem  članstva u EU na njihov svakodnevni život. Informacije o projektu dostupne su u letku "Europske mogućnosti za ruralne žene".

Jedni od glavnih ciljeva politike ruralnog razvoja je pospješiti kvalitetu života u ruralnim sredinama i promicati raznolikost ekonomskih aktivnosti. Rodna osviještenost ruralnog sektora je ključna strategija Europske unije ne samo za potrebe promicanja jednakosti muškaraca i žena nego i za ekonomski razvoj i održivost ruralnog područja. Unatoč naporima poduzetim na Europskoj razini koje se tiču ravnopravnosti  muškaraca i žena mnogi problemi još nisu riješeni:  sudjelovanje muškaraca i žena u ruralnom razvoju, nejednaka mogućnost sudjelovanja u procesima odlučivanja te neravnomjerna distribucija dobiti ostvarena preko strukturnih fondova .  Analiza podataka pokazuje kako se od devedesetih godina pa sve do danas u EU održao trend po kojem su muškarci glavni korisnici pomoći u proizvodnji iz strukturalnih fondova EU.  Ženama iz ruralnih područja je potreban poticaj za njihov osobni i profesionalni razvoj te jača podrška u njihovom nastojanju da postignu financijsku neovisnost. U RH donositelji odluka i sva državna tijela odgovorna za ruralni razvoj tek trebaju donijeti procjene opasnosti od spomenutih trendova te shodno tome kreirati rodno osjetljive politike i akcije.

Projektom je predviđeno sudjelovanje 15 – 20 žena koje pokazuju interes i mogućnosti za razvijanje inovativnih projekata u edukacijskom programu. Održat će se tri informativna seminara, u suradnji s lokalnim ženskim inicijativama, lokalnim vlastima i zainteresiranim razvojnim agencijama i institucijama, kojima namjeravamo obuhvatiti oko 100 sudionica nakon čega će biti provedena uža selekcija kandidatkinja koje će ući u program.

Bit će snimljena  4 kratka filma o ženama koje vode inovativne projekte, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte ili inicijative koji će se potom prikazivati na okruglim stolovima, sajmovima, raznim događanjima, lokalnim televizijama, a snimku će se bilo kada moći pogledati i na Youtube kanalu.  Želja nam je  predstaviti primjere dobre prakse i inovativne pristupe koji imaju potencijal realizacije i u drugim dijelovima zemlje te ukazati na njihov doprinos u razvoju lokalnih zajednica.

    

  

Facebook stranica putem koje se zainteresirane žene mogu svakodnevno informirati o aktualnostima i projektnim aktivnostima dostupna je ovdje.

Libela -portal o rodu spolu i demokraciji će posebnu pažnju obratiti na problematiku žena u ruralnim područjima  te objavljivati  sadržaje od važnosti za informiranje žena na selu o EU programima i politikama. Članci o Europskoj uniji dostupni su na ovom linku.

U svakoj županiji bit će organiziran okrugli stol u suradnji s lokalnim vlastima i povjerenstvima za ravnopravnost spolova, a informiranje građana i građanki će se vršit putem radijskih emisija.  Radio Kaj će snimiti i emitirati 4 emisije o utjecaju članstva u EU za ruralni razvoj i poboljšanje kvalitete života na selu. 

Prvu emisiju možete poslušati ovdje, drugu ovdje, treću na ovom linku te posljednju četvrtu ovdje.

Predstavljanje ženskih inicijativa (više u brošuri Doprinos žena ruralnom razvoju), kao i rezultata provođenja projekta održat će se na kraju projekta kada će biti organiziran sajam tradicijskih proizvoda i  rukotvorina, ruralnih turističkih proizvoda te će biti distribuirana i brošura kojoj je cilj promocija doprinosa ruralnih žena  na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Na završetku projekta izrađen je i evaluacijski film.

Projekt financira Europska unija kroz program IPA INFO 2012

Projekt financira Europska unija kroz program IPA INFO 2012

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH