CESI Logo

Aktualni projekti

 • POKRENI PROMJENU - Senzibilizacija i osnaživanje mladih za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audio-vizualne medije i glazbu

  Namjera projekta "Pokreni promjenu" je senzibilizirati, educirati i osnažiti mladiće i djevojke za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audiovizualne medije i glazbu te ih potaknuti na kritičko mišljenje budući da se putem ovih medija najčešće reproduciraju rodni stereotipi.

  Pročitajte više

 • BAJKE SU ZA SVE

  Glavna ideja projekta "Bajke su za sve" je kreirati nov pristup dobro poznatoj temi bajki. Želimo uključiti feminističku, žensku perspektivu u priče koje su nam svima poznate i osmisliti drugačiji, novi pogled na bajke. Kroz planirane radionice u Sarajevu i Budvi, razgovarati će se o temama (...)

  Pročitajte više

 • Love & Respect - prevencija nasilja u vezama mladih II

  Cilj projekta "Love & Respect"je izgraditi partnerstvo na europskoj razini za prevenciju nasilja u vezama mladih. Osim toga ćemo doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama na nacionalnoj i europskoj razini; razviti inovativne alate za prevenciju nasilja u vezama, stvoriti platforme za  razmjenu iskustava i dobrih praksi te raditi na povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima.

  Pročitajte više

 • JUMP - Juggling Motherhood and Proffession

  JUMP – Juggling Motherhood and Proffession  

  Pročitajte više

 • FREE - Ruralne žene i poduzetništvo

  FREE - Ruralne žene i poduzetništvo je projekt financiran od strane Europske komisije, čiji je cilj podržati žene koje razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzeća ili su ga već pokrenule a žive u ruralnom području.

  Pročitajte više

 • Radnica

  Projekt "Radnica" nastoji suzbiti diskriminaciju žena u svijetu rada, te time potaknuti njihovu emancipaciju. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu zaštićenost žena u svijetu rada, gdje konstantno bivaju podvrgnute diskriminatornim praksama poslodavaca i radnog okruženja.

  Pročitajte više

 • SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

  SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije započeo je s radom u listopadu 2012., a u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. Linija 049/639-281 otvorena je utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati.

  Pročitajte više

 • Žene biraju novu šansu!

  Nezaposlenost je kompleksan društveni problem, a u općoj nezaposlenosti posebno se ističe nezaposlenost žena koje se na tržištu rada susreću s višestrukom diskriminacijom, manjkom društvene i institucionalne potpore za zapošljavanje te im više nego drugim grupama prijeti socijalna isključenost (...)

  Pročitajte više

 • Arhiva projekata