CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
Prepoznaj i reagiraj na nasilje! Alarmiraj se!

Prepoznaj i reagiraj na nasilje! Alarmiraj se!

Projekt provodi Mreža udruga Zagor, a partnerske organizacije su Gimnazija Antuna Gustava Matoša iz Zaboka, Krapinsko-zagorska županija i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u (...)

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI