CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
Novo vrijeme, novi mediji: medijska pismenost mladih u 21. stoljeću

Novo vrijeme, novi mediji: medijska pismenost mladih u 21. stoljeću

Cilj projekta je omogućiti mladima stjecanje medijskih znanja i vještina koji pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva.

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI