CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
Građani i građanke imaju moć

Građani i građanke imaju moć

Opći cilj projekta "Građani i građanke imaju moć" je razviti održive i particpativne demokratske mehanizme te unaprijediti participaciju građana/ki i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou. Kroz projekt će se organizirati trening za jačanje (...)

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI