CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
MLADE ŽENE  MIJENJAJU SVIJET!

MLADE ŽENE MIJENJAJU SVIJET!

Projekt se provodi s ciljem osnaživanja mladih žena za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Mlade žene u dobi od 16-29 godina (studentice, članice političkih stranaka, savjeta mladih, nevladinih udruga) biti će educirane i osnažene za aktivnije sudjelovanje u životu lokalne (...)

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI