Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

GRAK

GRAK

Kampanja za povećanje vidljivosti nevladinog sektora – GRAK je provedena i završena u 2004 godini. Kampanju su osmislile i započele ženske udruge CESI i B.a.B.e. uključivši u organizaciju i provođenje aktivnosti niz udruga različita profila sa područja čitave Hrvatske.

Projekt Podrška razvoju nevladinog sektora trajao je u razdoblju od studenog 2002.g. do rujna 2004.g. U prvom dijelu organiziran je edukacijski ciklus na kojem su nevladine udruge zainteresirane za usvajanje znanja iz javnog zagovaranja i razvoja odnosa s javnošću mogle dobiti temelje za unaprjeđenje svojih aktivnosti. U drugom dijelu projekta odvijale su se aktivnosti vezane uz samu kampanju.

Uz članice CESI-ja i B.a.B.a. u organizacijski odbor ušle su udruge; Fade-in, ZaMir, i DIM. Razvijanjem kampanje broj udruga koje su sudjelovale u osmišljavanju i provođenju aktivnosti kampanje se povećavao. U kampanju su se aktivno uključili: Udruga MI iz Splita, Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara, Osječki zeleni, Merlin iz Pule, RI- centar iz Rijeke te ženska udruga Domine iz Splita.

Rezultati provedene evaluacije kampanje pokazuju da su se aktivnosti u nekim od centara vrlo uspješno provele te da postoji interes za nastavljanjem kampanje. Kako je unutar aktivnosti kampanje kreirana internetska stranica kampanje i baza podataka udruga, a promotivni materijal, logo i slogan se mogu koristiti i u budućnosti u aktivnostima koje su na tragu vrijednosti koje su zagovarane ovom kampanjom, ostaje otvorena mogućnost da u budućnosti GRAK zaživi.

Na kraju kampanje organizirano je i istraživanje javnog mnijenja koje je provela agencija PULS. Na temelju tog istraživanja mogu se komparirati rezultati istraživanja o vidljivosti udruga provedenog 2003.g. Rezultati pokazuju vrlo male pomake što ide u prilog tezi da je GRAK-kampanja bila samo početak sustavnog djelovanja na promociji i povećanju vidljivosti nevladinog sektora koji nam je svima u interesu. Kako je razvijeno civilno društvo pretpostavka za nastajanje i održavanje pravne i demokratske države, a nevladine udruge pružaju mogućnost kanaliziranja zahtjeva i potreba građanstva, ciljevi kampanje bili su postavljeni u tom smjeru: povećanje vidljivosti NVO sektora, promicanje vrijednosti civilnog društva te informiranje građanstva o mogućnostima prepoznavanja i zalaganja za vlastite interese i prava.

U sklopu kampanje koja se odvijala na nacionalnoj razini, na području od Vukovara preko Osijeka, Pule, Rijeke do Splita, umrežile su se udruge različitih profila i svojim aktivnostima dale doprinos promicanju ciljeva kampanje. U kampanji je sudjelovalo više od četrdeset udruga. U sklopu kampanje proizveden je promotivni materijal sa logom kampanje – bijela vrana sa megafonom, što je uključivalo: tiskanje letaka i postera, proizvodnju šalica, majica, podložaka za miševe, kartonskih megafona; izradu radio-jingla kampanje kao i TV spota koji se vrtio tijekom deset dana na nacionalnoj televiziji.

Aktivnosti koje su se tijekom kampanje organizirale su sljedeće:

 • 13. svibnja – okrugli stol u Splitu na temu “Vidljivost nevladinih udruga” u organizaciji Udruge MI
 • 14. svibnja – konferencija za tisak u Zagrebu u svrhu najave početka kampanje
 • 15. svibnja – INFO štand na splitskoj rivi sa promotivnim materijalima kampanje
 • 16. svibnja – projekcija aktivističkih dokumentaraca u Mami
 • 18. svibnja – projekcija aktivističkih dokumentaraca u Mami
 • 20. svibnja – okrugli stol na temu “Nevladine udruge i politička elita” u Novinarskom domu u Zagrebu
 • 20. – 21. svibnja – INFO štand kampanje na Sajmu udruga mladih u Zagrebu u organizaciji Demokratske inicijative mladih
 • 22. svibnja – INFO štand na Trgu bana Jelačića u Zagrebu te Forum teatar u ZKM-u 25. svibnja – INFO štand u Osijeku u organizaciji Osječkih zelenih, ulična predstava “Lukavi lisac”, izložba fotografija, karikatura i slika, ulični koncert Acustic dua
 • 25. svibnja – INFO štand u Vukovaru, konferencija za tisak te koncert benda ALT F4
 • 26. svibnja – konferencija za tisak u Puli
 • 28. svibnja – okrugli stol u Zagrebu na temu “Nevladine udruge i mediji”
 • 29. svibnja – INFO štandovi u prostoru Rojca te na gradskoj tržnici u Puli i okrugli stol o vidljivosti rada udruga
 • 29. svibnja – javna akcija u Splitu tijekom koje se dijelio promotivni materijal kampanje

U sklopu aktivnosti kampanje izrađena je web stranica kampanje te baza podataka koja će uključivati sve udruge koje su na bilo koji način sudjelovale u aktivnostima kampanje.

Related Posts