Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Evaluacija izobrazbe “PREPOZNAVANJE I REAGIRANJE NA RODNO UTEMELJENO NASILJE U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU”

Evaluacija izobrazbe “PREPOZNAVANJE I REAGIRANJE NA RODNO UTEMELJENO NASILJE U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU”

Autor/ica: prof. emeritus Dean Ajduković, mag. psih. Ivana Car 

Rodno utemeljeno nasilje (RUN) je ono nasilje koje se odvija zbog roda osobe, kao rezultat rodnih normi i stereotipa te uključuje psihičko, seksualno, fizičko i ekonomsko nasilje (UNESCO & UN Women, 2016), a može se odvijati na različitim mjestima pa i u školama. Izobrazba „Prepoznavanje i suočavanje s rodno utemeljenim nasiljem u školi“ je kreirana u sklopu međunarodnog projekta „Erase GBV“, a sadržaji izobrazbe su odabrani na temelju istraživanja potreba učitelja/ica, nastavnika/ica i stručnih suradnika/ica koji/e rade u praksi te studenata/ica tih struka. Izobrazba uključuje raznolike teme kao što su rodne norme i stereotipi, razumijevanje vlastitih iskustava s RUN,  pravni okvir za RUN, vještine pružanja podrške, online RUN i RUN u mladenačkim vezama. Sadržaji uključuju i prateće video materijale te različite praktične zadatke, a trajanje izobrazbe je 16 sati. Provedba izobrazbe je započela u travnju 2021. godine.

Svaki polaznik/ca je prije i poslije izobrazbe ispunjavao/la upitnik za evaluaciju izobrazbe. Evaluacijski upitnik je uključivao čestice Likertovog tipa s vrijednostima od 1 do 5 te nekoliko pitanja otvorenog tipa. Da bi se utvrdilo pridonosi li pohađanje ove izobrazbe znanju i razvoju vještina za suočavanje s RUN provedena je analiza prikupljenih podataka inferencijalnim i deskriptivnim statističkim metodama. U evaluaciji izobrazbe je sudjelovalo ukupno 149 sudionika. Među njima, 86% sudionika je bilo ženskog, a 14% muškog roda. Raspon njihovog radnog iskustva u školi kretao se od nekoliko mjeseci rada do preko 20 godina rada u školi.

U svrhu odgovora na pitanje je li pohađanje izobrazbe rezultiralo značajnim promjenama u znanju i vještinama sudionika/prema RUN,  provedene su t-test analize odgovora. Analizom je utvrđen značajan porast na mjerama poslije pohađanja izobrazbe. Porast uključuje rezultate na mjerama poznavanja oblika i posljedica RUN (t=18.4, p<.01), pravni okvir za RUN (t=18.6, p<.01), kritički pristup rodnim stereotipima (t=11.8, p<.05), razumijevanje vlastitih iskustava s RUN (t=14.5, p<.05) prepoznavanje različitih sudionika/ca RUN (t=15.4, p<.01),  rad sa sudionicima/a RUN (t=18.1, p<.05), online RUN (t=16.9, p<.01), i intervencije i prevencija RUN (t=20.5, p<.05). Prema ovome vidimo da je došlo do porasta vrijednosti na navedenim mjerama u odnosu na vrijednosti prije pohađanja izobrazbe.

K tome, sudionike/ce se tražilo da ocijene različite aspekte provedbe treninga. Rezultati ukazuju da su polaznici/e visoko zadovoljni/e provedbom izobrazbe, a rezultati su najviši za procjenu razumljivosti prezentiranja (M=4.7, SD=0.62). Visoki rezultati vežu se i za materijale za polaznike/ce (M=4.6, SD=0.61), raspodjelu vremena za teme (M=4.5, SD=0.62)  i angažirajući sadržaj tema (M=4.2, SD=0.90). K tome, sudionici/e procjenjuju izobrazbu visoko korisnom za njihov posao (M=4.6, SD=0.59) i načelno su motivirani/e uvesti promjene u svoj svakidašnji rad (M=4.6, SD=0.57).

Uz to, zadovoljstvo polaznika/ca se očituje i u odgovorima otvorenog tipa u nastavku:

  • “Izuzetno važna i korisna tema. Osjećam da me je pripremila kako da reagiram u slučaju da mi se netko povjeri da je žrtva RUN-a.”
  • “Izrazito korisno zbog dobivanja praktičnih alata i smjernica za rad.”
  • “Izrazito korisna edukacija u koju bi trebalo uključiti što više odgojno-obrazovnih djelatnika.”

Iz rezultata je vidljivo da su vještine i znanje polaznika i polaznica o RUN veći nakon pohađanja izobrazbe. Rezultati ukazuju na porast u znanju o oblicima i posljedicama RUN, pravnom okviru vezanom za RUN, kritičkom stavu prema rodnim stereotipima, vještinama rada sa sudionicima/ama RUN, te vještinama za kreiranje preventivnih aktivnosti za RUN. Uz to, sudionici/e su izrazili posebno zadovoljstvo provedbom izobrazbe i razumljivošću prezentiranja sadržaja. Iskazali su motiviranost za uvođenje promjena vezanim za RUN u vlastite živote i smatraju izobrazbu korisnom. Izobrazba je i dalje dostupna zainteresiranim polaznicima/ama u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje kao dio cjeloživotnog obrazovanja za učitelje/ice, nastavnike/ice i stručne suradnike/ce.

Reference

UNESCO & UN Women. (2016). Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence. Paris: UNESCO. Retrieved from https://www.unwomen. org/en/digital-library/publications/2016/12/global-guidance-on-addressingschool-related-gender-based-violence

Related Posts