Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Društveni aktivizam i politički procesi

Paketi poslani političkim strankama u sklopu kampanja za povećanje broja žena na mjestima odlučivanja

U okviru programa Društveni aktivizam i politički procesi promičemo aktivno sudjelovanje građana, a posebice žena i mladih, u procesima donošenja odluka, kao i odgovorno kreiranje te provođenje javnih politika koje će uvažavati rodnu perspektivu. Kroz program izrađujemo analize i preporuke za unaprjeđenje zaštite prava žena, kao i analize i preporuke za političku participaciju žena i mladih, sudjelujemo u radnim grupama i tijelima kroz koje se kreiraju javne politike, a provodimo i edukacije s ciljem unaprjeđenja vještina i osnaživanja ciljanih grupa – posebice žena angažiranih u lokalnim zajednicama. Kontinuirano zagovaramo unaprjeđenje sudjelovanja žena u procesima donošenja odluka te zajedno s drugim ženskim/feminističkim organizacijama provodimo kampanje i zagovaramo dosljedno provođenje rodno osviještene politike te implementaciju kvota za žene.

Provodimo edukacije o ravnopravnosti spolova te smo u suradnji s institucijama i drugim ženskim/feminističkim organizacijama educirale više od 300 članova i članica županijskih povjerenstava za provođenje rodno osviještene politike, kao i više od 200 žena aktivnih u politici i organizacijama civilnog društva koje smo osnažile za aktivno sudjelovanje u političkim procesima. Izdale smo i publikacije na temu provođenja rodno osviještene politike – “Rodna perspektiva u politici i praksi i “ROZA – Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama, dok je akcija Stup srama s izborom najseksističke izjave hrvatskih političara, koje provodimo prije svakih izbora, postigla široku javnu prepoznatljivost.”Stup srama” prepoznat je od strane  Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) kao primjer dobre prakse u promicanju političke participacije žena a u obrazloženju se navodi kako je ulična akcija Stup srama doprinjela podizanju vidljivosti slabe zastupljenosti žena na kandidacijskim listama tokom izborne kampanje te doprinijela stavljanju ovog pitanja u fokus javnosti. 

2009. godine pokrenule smo internetski portal Libela.org kao aktivistički alat za promicanje rodne ravnopravnosti u javnosti. LIBELA je portal o rodu, spolu i demokraciji posvećen praćenju realiteta i kritičkom propitivanju demokratskih i socijalnih praksi iz rodne perspektive, s naglaskom na povećanje vidljivosti društvenog, političkog i kulturnog angažmana marginaliziranih društvenih skupina. LIBELA otvara nove teme i prakse, zagovarajući ljudska prava s naglaskom na zanemarena socijalna prava, dekonstruira rodne stereotipe i seksizam te promiče građanski aktivizam i društvenu promjenu. Na portalu je angažirano stotinjak volonterki te se LIBELA profilirala kao platforma za edukaciju i osnaživanje mladih novinara/ki. 

Više online: Libela.org

FB: PortalLibelaeumogucnosti

Twitter: PortalLibela