#ToNijeLjubav

#ToNijeLjubav

Projektom #ToNijeLjubav doprinosimo učinkovitoj prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima, te stvaranju nulte tolerancije na nasilje. U projektu smo se posebno usmjerile na suzbijanje nasilja u partnerskim vezama među…
„Dostupnost sigurnog i zakonitog pobačaja”

„Dostupnost sigurnog i zakonitog pobačaja”

Konferencija „Dostupnost sigurnog i zakonitog pobačaja: Problem uskraćivanja zdravstvene skrbi na temelju vjere ili savjesti“ CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji sa Centrom za reproduktivna prava…
Kick-off Konferencija!

Kick-off Konferencija!

„Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja - CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE” U sklopu projekta bE -SAFE kojeg provodimo kao partnerska organizacija, 7. ožujka…