Dobar savjet zdravlja vrijedi

Dobar savjet zdravlja vrijedi

Letak je osmišljen u okviru kampanje "DOBAR SAVJET ZDRAVLJA VRIJEDI" usmjerenu na zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih. Kampanja ali i letak  upozoravaju na činjenicu da su mladima potrebne informacije…
Letak za parlamentarne izbore 2011.

Letak za parlamentarne izbore 2011.

Ženske feminističke organizacije CESI i Babe! iz Zagreba, Domine iz Splita,CGI iz Poreča i Delfin iz Pakraca izradile su Žensku platformu 2011.Ženska platforma predstavlja zahtjeve žena političkim strankama uoči parlamentarnih izbora 2011. godine, a nastala je kao rezultat konzultacija koje…
Imaš 100% pravo na nenasilje

Imaš 100% pravo na nenasilje

Letak "Imaš 100% pravo na nenasilje" namijenjen je stanovnicama Krapinsko-zagorske županije. U njemu se nalaze osnovne informacije o vrstama nasilja, karakteristikama nasilnih veza i činjenicama o nasilju, kao i kontakti…
Europske mogućnosti za ruralne žene

Europske mogućnosti za ruralne žene

Letak je informativnog karaktera i namijenjen sudionicama info seminara kao i svim ostalim osobama koje žele saznati informacije o projektu.  Projekt  "Europske mogućnosti za ruralne žene"  provodi CESI, K zona, Radio…
Dvije djevojčice

Dvije djevojčice

Letak je nastao u okviru kampanje Dvije djevojčice provodi 13 europskih zemalja s ciljem osvješćivanja mladih i djece o problemu trgovanja ljudima te ih se želi upozoriti na potencijalno opasne…
Građani i građanke imaju moć

Građani i građanke imaju moć

Letak je nastao u okviru projekta "Građani i građanke imaju moć!" s ciljem informiranja građana/ki o Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije. Sadržaj letka…
Moj glas protiv nasilja

Moj glas protiv nasilja

Ovaj letak je nastao u sklopu projekta Moj glas protiv nasilja. Projekt u trajanju od dvije godine provodi Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike u partnerstvu sa Ženskom sobom - Centar…
Europska Unija i rodna ravnopravnost

Europska Unija i rodna ravnopravnost

Ovaj letak nastao je kao dio projekta koji sufinancira Grad Zagreb u svrhu promicanja vrijednosti Europske unije i informiranja građana i građanki o pravnim temeljima i institucijama EU. Sadržaj ovog letka isključiva…