Medijska pismenost

Medijska pismenost

Medijska pismenost mladih u 21. stoljeću projekt je koji za cilj ima omogućiti mladima stjecanje medijskih znanja i vještina koje pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva.  Kroz projekt se…
Europska Unija i rodna ravnopravnost

Europska Unija i rodna ravnopravnost

Ovaj letak nastao je kao dio projekta koji sufinancira Grad Zagreb u svrhu promicanja vrijednosti Europske unije i informiranja građana i građanki o pravnim temeljima i institucijama EU. Sadržaj ovog letka isključiva…
Moj glas protiv nasilja

Moj glas protiv nasilja

Ovaj letak je nastao u sklopu projekta Moj glas protiv nasilja. Projekt u trajanju od dvije godine provodi Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike u partnerstvu sa Ženskom sobom - Centar…
Građani i građanke imaju moć

Građani i građanke imaju moć

Letak je nastao u okviru projekta "Građani i građanke imaju moć!" s ciljem informiranja građana/ki o Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije. Sadržaj letka…
Dvije djevojčice

Dvije djevojčice

Letak je nastao u okviru kampanje Dvije djevojčice provodi 13 europskih zemalja s ciljem osvješćivanja mladih i djece o problemu trgovanja ljudima te ih se želi upozoriti na potencijalno opasne…
Europske mogućnosti za ruralne žene

Europske mogućnosti za ruralne žene

Letak je informativnog karaktera i namijenjen sudionicama info seminara kao i svim ostalim osobama koje žele saznati informacije o projektu.  Projekt  "Europske mogućnosti za ruralne žene"  provodi CESI, K zona, Radio…
Imaš 100% pravo na nenasilje

Imaš 100% pravo na nenasilje

Letak "Imaš 100% pravo na nenasilje" namijenjen je stanovnicama Krapinsko-zagorske županije. U njemu se nalaze osnovne informacije o vrstama nasilja, karakteristikama nasilnih veza i činjenicama o nasilju, kao i kontakti…