MIA – Mlade i aktivne

Brošura MIA - Mlade i Aktivne namijenjena je mladim ženama, a pokriva teme: feminizam, ženska ljudska prava i politička participacija žena. U sklopu poglavlja koje se bavi političkom participacijom mladih žena…
Bajke su za sve

Bajke su za sve

Publikacija Bajke su za sve donosi nove, drugačije bajke, oslobođene rodnih stereotipa, koje su napisali mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Deset odabranih bajki poslužilo je kao…

Mlade žene mijenjaju svijet!

Brošura Mlade žene mijenjaju svijet! nastala je u okviru istoimenog projekta koji provodi CESI u partnerstvu sa Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije. Projektom…