Kick-off Konferencija!

Kick-off Konferencija!

„Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja - CERV-2022-DAPHNE-101096462-bE-SAFE” U sklopu projekta bE -SAFE kojeg provodimo kao partnerska organizacija, 7. ožujka…
Zahtjev za rodno osviješten Zakon o radu!

Zahtjev za rodno osviješten Zakon o radu!

Slijedom izmjena Zakona o radu i s obzirom na to da su žene u području rada i zapošljavanja kontinuirano u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce, organizirane u inicijativu Radnica…